Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wsie województwa lubuskiego pretendują do Sieci Najciekawszych Wsi

W dniu 12 marca 2014 r. o godz. 11.00 w Hotelu Forrest w Raculi Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, przy współpracy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zorganizował spotkanie adresowane do wszystkich osób zainteresowanych włączeniem wsi z terenu naszego województwa do „Sieci Najciekawszych Wsi”. Licznie zgromadzonych przedstawicieli samorządu terytorialnego, sołtysów, organizacji pozarządowych i wszystkie osoby zainteresowane tym projektem powitał Pan Stanisław Tomczyszyn Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. W trakcie spotkania Pan Tadeusz Woźniak Zastępca Dyrektora Departamentu PROW przypomniał genezę powstania projektu, którego pomysłodawcą, w oparciu o wzory m.in. z Francji, jest Pan Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski. Doświadczenia z terenu województwa opolskiego, będącego liderem projektu, omówiła Pani Iwona Solisz Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Waloryzację zasobów kulturowych wsi województwa lubuskiego w kontekście kryteriów uczestnictwa w projekcie przedstawiła dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, natomiast inne kryteria, które muszą zostać spełnione, aby dana wieś mogła starać się o włączenie do Sieci omówił Pan Tadeusz Woźniak.
Ocenia się, że jedynie 144 wsie z ponad 40 tys. istniejących w Polsce cechują się tradycyjną zabudową o wartościach kulturowych. Na niektórych obszarach naszego kraju, szczególnie w jego centralnej części, wiele historycznych zabudowań wiejskich przeniesiono do skansenów, stąd nieodwracalnie utraciły one swój pierwotny charakter. Sytuacja ta wygląda lepiej w województwie lubuskim, z terenu którego, w wyniku wstępnej weryfikacji, wojewódzki konserwator zabytków wytypował 25 wsi. Liczba ta wzrosła do 32 wsi na wniosek mieszkańców. Ostateczna liczba zostanie ustalona po 15 kwietnia br. gdy wszyscy potencjalnie zainteresowani potwierdzą deklarację włączenia się do projektu. Na tej podstawie utworzona zostanie grupa wsi objętych programem rewitalizacji i promocji w ramach projektu „Sieć Najciekawszych Wsi". Miejsca te mają w przyszłości stać się celem dla turystów nie tylko z uwagi na ich historyczną zabudowę, lecz także na ofertę innych aktywności mieszkańców np. jarmarków i festynów, warsztatów garncarskich, nauki ludowych tańców itp.
Pełny zapis koncepcji wypracowanej w województwie opolskim dostępny jest na stronie internetowej: www.dziedzictwowsiopolskiej.pl 
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content