Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

XVII Polsko-Niemiecka Konferencja „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2016”

 Po raz kolejny, w dniach 19-21 września 2016 r.,  na terenie województwa lubuskiego zorganizowano polsko-niemiecką konferencję ANTIKON, poświęconą architekturze drewnianej. Tematem wiodącym była „Historyczna architektura drewniana. Przykłady ochrony i opieki”. Problematyka konferencji obejmowała m.in., metodykę prowadzenia badań przy obiektach historycznej architektury drewnianej oraz rozwiązania projektowe, w tym odnoszące się do zakresu dopuszczalnej ingerencji (zachowania walorów autentyczności) i problemów konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych.
Uczestnikom konferencji zaprezentowano zabytki drewnianej architektury na terenie naszego województwa w dwóch referatach wygłoszonych przez: B. Bielinis-Kopeć Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków („Kościoły drewniane województwa lubuskiego – zasób i problematyka ochrony konserwatorskiej“) oraz B. Skazińskiego Kierownika Delegatury w Gorzowie Wlkp. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze („Badania architektoniczne ryglowych kamienic w Drezdenku“). Uczestnicy konferencji wzięli też udział w podróży studyjnej, podczas której zwiedzili m.in. kościoły w Klepsku, Kosieczynie, Chlastawie, Kalsku, Świętym Wojciechu i Gorzycy.
Organizatorami konferencji byli: SZCZECIN-EXPO Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego przy udziale Krajowego Urzędu Konserwacji Zabytków i Krajowego Muzeum Archeologicznego w Brandenburgii, Krajowego Urzędu Konserwatora Meklemburgii Pomorza Przedniego, Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków w Szczecinie i Zielonej Górze, Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie, Biura Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie i Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury z Görlitz.
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content