Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zaginięcie (kradzież?) rzeźby Mojżesza z kościoła na terenie powiatu żarskiego

 Przed 28.10.2003 r. z kościoła na terenie powiatu żarskiego zaginęła (została skradziona) barokowa rzeźba Mojżesza, stanowiąca  podporę ambony. Figura najprawdopodobniej była  wykonana z drewna, polichromowana, złocona,  opracowana ze wszystkich stron. Postać ukazana jako pochylona, dźwigająca kosz ambony, z podniesioną do góry prawą ręką, która wspierała krawędź kosza. Mojżesz przedstawiony jako mężczyzna w średnim wieku z zaczesanymi do góry, bujnymi włosami i długą, spływającą na pierś brodą. Odziany w  długą  pofałdowaną szatę. Lewą rękę trzyma na tablicach z dekalogiem, ustawionymi przed nogami postaci. Na tablicach,  jeszcze w 1974 r., reliktowo zachowana była malowana inskrypcja wykonana frakturą. Hermann Hoffmann w swej publikacji Die katholischen Kirchen des Altkreises Sagan wydanej w 1939 r.  pisał, iż na tablicach Mojżesza znajdował się napis (nie wiadomo, czy był to napis pierwotny, czy jedynie wtórny, i czy w momencie zaginięcia zachowały się jeszcze jego relikty): „Du sollst lieben Gott deinen Herrn von ganzen Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das erste und größte Gebot. Das andere aber ist diesem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben alst dich selbst. An diesen beiden Geboten hängetdas ganze Gesetz und die Propheten”.  Niestety H. Hoffmann często nie oddawał wiernie treści inskrypcji. Na zdjęciu rzeźby wykonanym w 1974 r., widać uszkodzenia dolnego naroża tablic i partii włosów. 
Rzeźba  Mojżesza jest objęta ochroną prawną ze względu na wpis do Księgi B rejestru zabytków pod numerem 155 poz.  1, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 21.09.1974 r.
Skradziony zabytek został zgłoszony do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z prawem (nr karty: 11398).  Wykaz ten  jest  dostępny w  Internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/.
Osoby posiadające informacje na temat skradzionego obiektu proszone są  o przekazanie ich Lubuskiej Policji, bądź Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.     
 
 

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content