Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zaginięcie pary barokowych świeczników ołtarzowych

Przed dniem 21.05.2014 r. z kościoła filialnego pw. Wszystkich Świętych w miejscowości Ciemnice, pow. krośnieński, zaginęła (została skradziona?) para barokowych świeczników ołtarzowych wykonanych z cyny w 1729 r.

Świeczniki stojące, jednoświecowe, złożone ze stopy, trzonu, profitki i kolca. Podstawa lichtarza trójboczna, wsparta na trzech kulach. Krawędzie cokołu stanowią płaskie, esowato wygięte woluty. Boki podstawy wklęsłe. Uwaga! świecznik na zdjęciu z 1962 r. ma zagiętą pod spód dolną część boku podstawy. Na jednym z boków każdego świecznika napis fundacyjny: "A.V.P / C. E. V. P. G. V. O. / 1729.".  Trzon świeczników wieloczłonowy, złożony z gruszkowatego nodusa ujętego od dołu trzema pierścieniami, a od góry dwoma pierścieniami rozdzielonymi spłaszczoną kulą. Trzon zakończony kulą. Brzegi okrągłej profitki świecznika  wywinięte ku górze. Wysokość świecznika ok. 61 cm. Brak informacji na temat ewentualnych znaków konwisarskich. Świeczniki zostały wykonane zapewne w jakimś lokalnym warsztacie konwisarskim, być może w Krośnie Odrzańskim.  

Joachim Zdrenka w „Corpus Inscrpitionum Poloniae. Powiat Krosno Odrzańskie” rozwiązuje skróty jako tekst: "A(NDREAS) V(ON) P(FÖRTNER) / C(ATHARINA) E(LISABETH) V(ON) P(FÖRTNER) G(EBORENE) V(ON). O(PPEL) / 1729."
Catharina Elisabeth von Oppel urodziła się w Ciemnicach (niem. Thiemendorf) w dniu 17.01.1708 r. W dniu 28.11.1725  r. poślubiła Andreasa von Pförtner von der Hölle pana na Przylepie (niem. Schertendorf) i Płotach (niem. Plothow).

Skradzione świeczniki ołtarzowe są zabytkami objętymi ochroną prawną z uwagi na fakt, iż  zostały wpisane do rejestru zabytków pod nr 206 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 12.10.1976 r.

Świeczniki zostały zgłoszone do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z prawem (nr karty:  11951). Wykaz ten  jest  dostępny w  Internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/. Osoby posiadające informacje na temat obiektów proszone są  o przekazanie ich Lubuskiej Policji, bądź Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
 

Bibliografia:
1.    Blunck E.,  Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg. Bd 6 T. 6 Kreis Crossen, Berlin 1921, s. 220; 
2.    Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege Thiemendorf, Altar, nr 3068;
3.    Jahrbuch des deutschen Adels. Erster Band. Bruer, Berlin 1896, s. 859-860;
4.    Kowalski S., Ciemnice – licharze, karta ewidencyjna, 1962; 
5.    Zdrenka J., Corpus Inscriptionum Poloniae T. X, z. 8, Powiat Krosno Odrzańskie (do 1815 roku), Toruń 2016 r., s. 45-46.
 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content