Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zaproszenie na obchody „60-lat służby ochrony zabytków na Ziemi Lubuskiej”

Zapraszamy na obchody „60-lat służby ochrony zabytków na Ziemi Lubuskiej”, które odbędą się w dn. 22 listopada 2013 r. w Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze
W 1953 r. w Zielonej Górze utworzono urząd wojewódzkiego konserwatora zabytków, którą to funkcje objął Klemens Felchnerowski. Przez kolejne lata na stanowisku tym pracowali: Jan Muszyński, a następnie przez 20 lat – Stanisław Kowalski. Po reformie administracyjnej kraju w 1975 r. stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków w nowoutworzonym województwie gorzowskim objął Eugeniusz Jakubaszek, zaś po nim wiele kolejnych lat pełnił ją Władysław Chrostowski. Po utworzeniu województwa lubuskiego w 1998 r. Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków została Iwona Peryt-Gierasimczuk. Od 2003 r. funkcję tę pełnił Jarosław Lewczuk, a od 2005 r. – Barbara Bielinis-Kopeć.
Warto też pamiętać, że przez ostatnie 20 lat pracę służb państwowych wspomaga diecezjalny konserwator zabytków, którą to funkcję nieprzerwanie do dnia dzisiejszego pełni ks. kan. Andrzej Ignatowicz.
Ważną rolę w ochronie zabytków w województwie lubuskim pełnią samorządowi konserwatorzy zabytków. Już w 2004 r. miejskim konserwatorem zabytków w Gorzowie Wlkp. został arch. Jacek Stróżewski, zaś od 2009 r. na stanowisku tym pracuje Sylwia Groblica. Od 2008 r. do dziś miejskim konserwatorem zabytków w Zielonej Górze jest Izabela Ciesielska. W latach 2008-2012 funkcję powiatowego konserwatora zabytków na terenie pow. zielonogórskiego pełnił Piotr Dziedzic.
W 2009 r. stanowisko miejskiego konserwatora zabytków w Żarach objął Marek Polański, rok później na stanowisko miejskiego konserwatora zabytków w Żaganiu powołano Małgorzatę Szymańską-Dereń, zaś w 2012 r. powiatowym konserwatorem zabytków w pow. nowosolskim została Mirosława Kochańska. Wszyscy realizują swoje zadania do dnia dzisiejszego.
O historii ochrony zabytków  w ostatnim 60-leciu na Ziemi Lubuskiej, najcenniejszych zabytkach regionu, doświadczeniach konserwatorów, właścicieli zabytków, samorządowców i organizacji pozarządowych w ochronie zabytków i opiece nad lubuskimi zabytkami będziemy mówić podczas uroczystości, które odbędą się w dn. 22 listopada br. w Filharmonii Zielonogórskiej, na które serdecznie zapraszamy.
Inicjatorem obchodów jest Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaś głównym organizatorem – Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji! Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na adres e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl  do 18 listopada 2013 roku.

Program obchodów

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content