Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zmarła Danuta Żankowska nauczycielka akademicka i konserwatorka dzieł sztuki

W swoje 66 urodziny, w dniu 23.05.2020 r., po blisko rocznych zmaganiach z chorobą nowotworową zmarła w Toruniu Danuta Żankowska z domu Maniek, nauczycielka akademicka, konserwatorka dzieł sztuki, żona i matka trzech synów.
 
Córka Kazimiery i Bronisława urodzona – jako najmłodsze z czwórki ich dzieci – w Jaworznie w dn. 23.05.1954 r., gdzie ukończyła szkołę podstawową. W latach 1969-1974 uczęszczała do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. W latach 1975-1980 odbyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, które ukończyła w 1980 r. z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra konserwacji i restauracji dzieł sztuki (dyplom nr 1014). Po studiach podjęła pracę w tymże Zakładzie, zatrudniona w latach 1980-1992 na etacie akademickiego pracownika naukowo-dydaktycznego. Zajmowała się m.in. nauczaniem podstaw warsztatu konserwatora zabytków, również w ramach letnich praktyk przy zabytkowych obiektach w terenie. W 1982 r. w kościele św. Ducha toruńskich oo. jezuitów poślubiła pochodzącego ze Świebodzina kolegę z roku Ryszarda Żankowskiego. Urodziła trzech synów: w 1984 r. Jana, w 1989 r. Stanisława i w 1990 r. Wojciecha. Od 1992 r. wykonywała wolny zawód dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki o specjalności konserwacja zabytków malarstwa sztalugowego, ściennego i rzeźby polichromowanej. Prace te realizowała przy różnych obiektach albo samodzielnie, albo z mężem Ryszardem, również dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki, albo w wieloosobowych zespołach.

Zabytkami, którym przywracała dawny blask i splendor były m.in. dziesiątki obrazów sztalugowych, jak np. pochodzący z poł. XVII w. obraz Matki Boskiej Paradyskiej z kościoła seminaryjnego w Gościkowie-Paradyżu, czy np. liczne obrazy ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, jak również ołtarze – np. choćby ufundowany przez krzyżaków późnośredniowieczny ołtarz św. Wojciecha ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku. Jednak głównie były to malowidła ścienne z różnych epok historycznych, zlokalizowane przede wszystkim na Pomorzu, na Śląsku i na Ziemi Lubuskiej. W Toruniu Danuta Żankowska zajmowała się m.in. konserwacją i restauracją gotyckich malowideł ściennych we wszystkich najstarszych kościołach miasta: NMPanny, w kościele katedralnym oraz św. Jakuba. W tym ostatnim obiekcie, pod koniec lat 90-tych ub. w. twórczo współuczestniczyła w realizacji ogólnopolskiego, międzyuczelnianego programu badawczo-konserwatorskiego Ministerstwa Kultury i Sztuki, którego celem była ocena przydatności żywic poliwinylowych zastosowanych przed 30 laty do różnych zabiegów konserwatorskich podczas restauracji cennych, gotyckich polichromii ściennych. W tym okresie, wykorzystując swe dydaktyczne i praktyczne, konserwatorskie doświadczenie, aktywnie współuczestniczyła w pracach ogólnopolskiego zespołu, który ujednolicił schemat dokumentacji konserwatorskiej. W pocz. lat 80-tych ub. w. prowadząc także praktyki studenckie, zajmowała się badaniami i renowacją średniowiecznych malowideł ściennych Bazyliki Mariackiej w Gdańsku; w 2010 r. restaurowała również średniowieczne polichromie ścienne w konkatedrze w Kołobrzegu. W latach 80-tych ub. w. Danusia pracowała w zespole przy restauracji późnobarokowego freskowego wystroju malarskiego kościoła Bożogrobców w Nysie, zaś  w ostatnim dziesięcioleciu prowadziła prace badawcze, odkrywkowe i konserwatorskie w woj. Lubuskim: w kościele farnym w Nowym Miasteczku i w Szprotawie, w farze i w ratuszu Świebodzinie oraz w wiejskich drewnianych kościółkach w Kosieczynie i w Chlastawie. Ostatnim dokonaniem konserwatorskim Danuty Żankowskiej był współudział w 2018 r. w zespołowej konserwacji i restauratorskiej korekcie uzupełnień malarskich na ośmiu wielkich kwaterach malowanych skrzydeł ołtarza głównego w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, wspaniałym dziele Mistrza Michała z Augsburga z 1517 r.

Sukcesy zawodowej działalności Danuty zostały publicznie dostrzeżone i docenione, np. pierwszą nagrodą w konkursie „Dzieło Roku” organizowanym przez środowisko toruńskiego okręgu ZPAP, czy też „Odznaką za opiekę nad zabytkami”, przyznawaną uroczyście każdego roku przez środowisko toruńskich historyków sztuki w dzień ich patrona, św. Bernwarda. Na uznanie dla marki Jej pracy złożyły się uzdolnienia plastyczne, w tym niezwykła wrażliwość na kolor, wyjątkowa sumienność i bezkompromisowość w priorytetowym traktowaniu dobra zabytku, a także kultura osobista, w tym skromność i talenty organizacyjne: umiejętność kierowania zespołem i pogodnej współpracy z ludźmi, której osią były obopólny szacunek i sympatia.

Działalność zawodową godziła Danusia z troską o wychowanie i o wykształcenie dzieci. Jan po studiach informatycznych w USA, pracował w Stanach oraz w Wielkiej Brytanii, zaś obecnie pracuje w Warszawie. Stanisław po studiach na Wydziale Chemii na UMK w Toruniu, a następnie na Uniwersytecie Barcelońskim, odbył roczny staż w Europejskiej Agencji Kosmicznej w Lejdzie, zaś w ub. roku ukończył studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie w Leuven pod Brukselą, w dziedzinie badań nad wykorzystaniem nanostruktur w bateriach magazynujących energię elektryczną. Wojciech jest podróżującym po świecie informatykiem i grafikiem komputerowym, po studiach odbytych na Uniwersytecie w Bournemouth.
 
  
Fotografie:
Kosieczyn, kościół Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Rekonstrukcja późnośredniowiecznej dekoracji patronowej stropu nad prezbiterium; 03.11.2012 r.
Gdańsk, Bazylika Mariacka, ołtarz główny z 1517 r. Mistrza Michała z Augsburga. Korekta dawnych uzupełnień ubytków w kwaterze ze sceną Upadek pod krzyżem i Ukrzyżowanie; 22.05.2018 r.
Gdańsk, Bazylika Mariacka, ołtarz główny z 1517 r. Mistrza Michała z Augsburga. Prace przy kwaterze z rewersu predelli ołtarza; 08.12.2018 r.
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content