Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Znalezisko w jeziorze Lipie

W  jeziorze Lipie dwóch płetwonurków natrafiło na  późnośredniowieczny topór. Zabytek został znaleziony na  głębokości około  40  metrów. Obiekt zachowany jest  wraz  z  drzewcem i  posiada następujące wymiary: długość drzewca 93  cm, długość żeleźca 21  cm, szerokość żeleźca 13,5  cm. Na  żeleźcu znajduje się czworoboczny odcisk znaku cechowego  (?). Czas powstania obiektu po  konsultacjach ze  specjalistami został wstępnie określony na  połowę XVI  wieku. Topór zachowany jest  w  bardzo dobrym stanie. Znalazcy zgłosili obiekt Kierownikowi Delegatury WUOZ w  Gorzowie Wlkp., który  zdecydował o  jego  przekazaniu w  depozyt do  Muzeum Lubuskiego im.  Jana Dekerta w  Gorzowie  Wlkp. Dyrektor Muzeum przyjął depozyt i  zarazem zobowiązał  się zabezpieczyć obiekt, a  następnie przeprowadzić jego  konserwację. Muzeum zapewni też  naukowe opracowanie  zabytku. Topór po  przeprowadzonych pracach konserwatorskich stanie  się cennym elementem gorzowskiej ekspozycji muzealnej. Na  szczególne uznanie zasługuje postawa znalazców, którzy  bezzwłocznie powiadomili o  tym  fakcie Kierownika Delegatury WUOZ w  Gorzowie Wlkp. i  zarazem doraźnie zabezpieczyli obiekt do  czasu przekazania do  instytucji wyspecjalizowanej w  opiece nad  zabytkami.
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content