Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Bogdaniec

Remont młyna w Bogdańcu

Zabytkowy młyn w Bogdańcu jest w trakcie zakrojonych na szeroką skalę prac remontowo-konserwatorskich, których koszt wyniesie 6 mln. zł. Wzniesiony w 1826 r. w konstrukcji szachulcowej na podmurowaniu z kamienia i cegły, z wyodrębnioną częścią mieszkalną i gospodarczą, aż do lat 80.XX w. pełnił pierwotną funkcję. Do dziś we wnętrzu

Bogumiłów, gm. Żary, pow. żarski – spichlerz folwarczny

Zbudowany ok. 1800, jest murowany, prostokątny w planie, piętrowy, nakryty dachem czterospadowym.

Bogumiłów, gm. Żary, pow. żarski – domy mieszkalne

Dom nr 9 z kon. XVIII w., nr 6 z ok. 1840, murowane, prostokątne w rzucie, parterowe, nakryte dachami naczółkowymi.

Bogumiłów, gm. Żary, pow. żarski – kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Powstały zapewne w XV w., w bryle zachował charakter gotycki. W latach 1538 – 1668 był w rękach protestantów. W czasie odbudowy po spaleniu w 1599 wnętrze zostało przesklepione. Jest murowany, jednonawowy z zamkniętym trójbocznie prezbiterium, zakrystią od północy i dwoma przedsionkami od południa, nakryty dachami dwu- i wielospadowymi. Prezbiterium

Bogdaniec, pow. gorzowski – Młyn Dolny

Zbudowany w 1826 w konstrukcji szkieletowej, pierwotnie wodny, w latach 30. XX w. przestawiony na napęd elektryczny. Wzniesiony jest na rzucie prostokąta, parterowy, nakryty wysokim dachem naczółkowym. Składa się z części mieszkalnej i gospodarczej, w której zachowane są urządzenia młyńskie. Młyn jest siedzibą oddziału Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. i

Zaproszenie na szkolenie

UWAGA ! ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ LICZBĘ ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW  ZOSTAŁO ZMIENIONE MIEJSCE SZKOLENIA.  SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W AULI REKTORATU ZIELONOGÓRSKIEGO PRZY UL. LICEALNEJ 9 W ZIELONEJ GÓRZE.  Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze    zaprasza na szkolenie W SPRAWIE PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKÓW O DOTACJE DO MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z PROGRAMU „DZIEDZICTWO KULTUROWE”

Opłaty skarbowe

  Od dnia 2 stycznia 2007 r. opłatę skarbową należy przekazywać na konto Urzędu Miasta w PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258 lub w kasie Urzędu Miasta w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 22 Przedmiot opłaty skarbowej Wysokość Od zezwolenia

Regulamin udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum

Załącznik do Zarządzenia nr 9 /2005 z dnia 8 grudzień 2005 r. Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze Regulamin udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz I § 1. Regulamin określa zasady udostępniania i wykorzystania zasobów dokumentacyjnych będących w posiadaniu i objętych

Miejski Konserwator Zabytków w Żarach

W związku z przejęciem kompetencji z zakresu właściwości Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Burmistrza Miasta Żary uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2009 roku wnioski z terenu miasta Żary w sprawie wydawania pozwoleń na prace przy zabytkach i na terenach objętych ochroną konserwatorską, z wyłączeniem zabytków nieruchomych sakralnych i

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwolenia na czasowy lub  stały wywóz za granicę wymagają zabytki zaliczane do następujących kategorii :1) zabytki archeologiczne, które mają więcej niż 100 lat i wchodzą w skład

Skip to content