Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Brody

Wyróżnienie za remont bramy Zasieckiej w Brodach

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał wyróżnienia w ramach nagrody „Lubuskie Konserwacje 2021” w kategorii: za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytku  dla gminy Brody za prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane przy Bramie Zasieckiej w Brodach. Dyplom z rąk Pani Barbary Bielinis-Kopeć w dniu 21.04.2021 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony

Remont konserwatorski bramy miejskiej w Brodach

Zrealizowano remont konserwatorski bramy miejskiej w Brodach, zwanej Bramą Zasiecką, wpisanej do rejestru zabytków pod nr 479. Brama miejska ustawiona jest przy skrzyżowaniu drogi łączącej Zasieki i Lubsko z drogą prowadzącą do centrum Brodów – ulicą Wolności. Przyjmuje się, że została ona wzniesiona w 1753 r. dla upamiętnienia wizyty króla

Prace remontowo-konserwatorskie przy bramie miejskiej w Brodach

Prace remontowe, poprzedzone badaniami konserwatorskimi, rozpoczęto od remontu dachów, który polegał na przełożoniu pokrycia ceramiczne i ponownym ułożeniu historycznej dachówki karpiówki i gąsiorów. W trakcie remontu elewacji przywrócona zostanie dawna kolorystyka, a napisy, aplikacje i herb miasta zostaną poddane konserwacji. Wykonano próby kolorystyczne, dobierając barwy najbardziej zbliżone do wyników badań.

Brody, pow. żarski – park

Park założony około 1680 roku, jako francuski, poszerzony w kierunku północnym w latach 1741–1749. Zdewastowany w okresie wojny siedmioletniej i odbudowany w stylu angielskim. W obszar parku włączone jest jezioro, które obiega aleja. Za jeziorem znajdowała się bażantarnia. Drzewostan parku odznacza się bardzo dużą różnorodnością gatunkową.

Brody, pow. żarski – oranżeria

Położona na północnym obrzeżu parku, jest budowlą barokową, wzniesioną ok. poł. XVIII w., murowaną z cegły, na planie litery L. Centralna część dłuższego skrzydła ma kształt ośmioboku i jest wyższa – dwukondygnacyjna. Obiekt nakryty jest dachem mansardowym.

Brody, pow. żarski – brama pałacowa

Usytuowana na osi rezydencji, zamyka dziedziniec od wschodu. Zbudowana wraz z oficynami, flankowana jest murowanymi postumentami, zwieńczonymi kamiennymi posągami – Bellony i Caritas.

Brody, pow. żarski – oficyny

Oficyny usytuowane obrzeżnie przy dłuższych bokach dziedzińca, ukształtowane zostały identycznie. Barokowe, zbudowane w latach 1741–1753, były remontowane w 80. i 90. latach XX w. W pełni odrestaurowanej oficynie południowej mieści się pensjonat. Obie budowle są murowane, na planach wydłużonego prostokąta, z pozornymi, zdwojonymi ryzalitami na obrzeżach dłuższych boków, piętrowe, nakryte

Brody, pow. żarski – pałac

Powstał w wyniku przebudowy starszej rezydencji, wzniesionej w 2. poł. XVII w. przez Promnitzów, wg proj. budowniczego Francka. Knöffel zachował mury obwodowe starej siedziby lecz przedłużył skrzydła boczne, podwyższył całość o trzecią kondygnację i nakrył dachem mansardowym. Spaloną w 1758 rezydencję odbudowano tylko prowizorycznie nakrywając ją płaskim dachem, w dawnej

Brody, pow. żarski – zespół pałacowy

Zespół został wzniesiony w latach 1741–1753, wg proj. Georga Christopha Knöffela. Pałac, będący głównym elementem założenia, poprzedzony jest obszernym, prostokątnym dziedzińcem, z metalową, kutą bramą na osi. Boki dziedzińca zamykają dwie okazałe oficyny. Po przeciwnej stronie pałacu rozciąga się rozległy park z jeziorem.

Brody, pow. żarski – kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych (ul. Traugutta 3)

Powstał w XVII w. z fundacji Promnitzów, jako ewangelicki. W 1693 dobudowano wieżę proj. Caspra Richtera. W 1725, w oparciu o projekt Georga Bähra, kościół został przebudowany, otrzymując dwie kruchty, a we wnętrzu lożę kolatorską. Opuszczony od 1945, został w latach 1981–1983 odbudowany. Jest budowlą orientowaną, murowaną, jednoprzestrzenną, zamkniętą od

Skip to content