Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wyróżnienie za remont bramy Zasieckiej w Brodach

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał wyróżnienia w ramach nagrody „Lubuskie Konserwacje 2021” w kategorii: za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytku  dla gminy Brody za prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane przy Bramie Zasieckiej w Brodach. Dyplom z rąk Pani Barbary Bielinis-Kopeć w dniu 21.04.2021 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, odebrał Pan Ryszard Kowalczuk Wójt gminy Brody.
Brama znajduje się na przedłużeniu ul. Wolności. Przyjmuje się, że została ona wzniesiona dla upamiętnienia wizyty króla Augusta II. Zaprojektował ją Johann Christoph Knöffel, drezdeński architekt, autor założenie pałacowo-parkowe w Brodach. Od strony miejscowości, nad przejazdem umieszczono płycinę z inskrypcją i datą 1753. Pierwotnie część główna, środkowa z przejazdem, ujęta była dwoma budynkami, które w 1931 r. rozebrano, a w ich miejsce wykonano przejazdy boczne z przejściami, tworząc obecną formę. Ta przebudowa upamiętniona została na płycinie od strony wjazdu do miejscowości. Brama jest murowana, trójdzielna o wyższej partii środkowej, zwieńczonej trójkątnym frontonem. Z uwagi na zły stan zabytku przeprowadzono prace remontowe i konserwatorskie, które objęły remont dachu (z zachowaniem historycznej dachówki o ostrołukowym wykroju, która została zdemontowana, oczyszczona i ponownie ułożona), remont elewacji (poprzedzony badaniami konserwatorskimi, podczas których ustalono historyczną kolorystykę zabytku, którą przywrócono), płyciny z inskrypcjami oraz herb miasta wraz z emblematami  (symbole sprawiedliwości oraz gospodarności i pracowitości) poddano badaniom, a następnie pracom konserwatorsko-restauratorskim. Remont Bramy Zasieckiej przeprowadzono z poszanowaniem jej historycznej substancji,  co stanowi  wartościowe i świadome podejście Inwestora do realizacji prac, zgodne z zasadami ochrony zabytków. Brama, o formie przywołującej łuk triumfalny, stanowiąca reprezentacyjny wjazd na teren barokowego układu urbanistycznego Brodów, po przeprowadzeniu prac i wyeksponowaniu jej walorów ponownie stała się obiektem dumnie nawiązującym do rangi historycznego założenia.

 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content