Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Budachów

Budachów, gm. Bytnica, pow. krośnieński – kościół filialny pw. św. Józefa

Wzniesiony w latach 1782–1784, jako ewangelicki, był remontowany w XIX w. i w 80. latach XX w. Barokowa budowla jest orientowana, murowana, założona na planie czworoboku, od wschodu zamkniętego linią łuku odcinkowego, z wieżą od zachodu. Wnętrze, przekryte stropem, opięte jest klasycystycznymi emporami (1 poł. XIX w.). Opodal kościoła leży

Budachów, park dworski

Park dworski położony jest w pn.-zach. części wsi Budachów (niem. Baudach), przy rozwidleniu lokalnych dróg. Założenie o powierzchni 8,5 ha zajmuje obszar o nieregularnym kształcie i cechach swobodnej kompozycji. Założenie od pd. i zach. graniczy z wiejską zabudową, zaś od pn. i wsch. z folwarkiem i ruinami dworu. Park urządzono

Budachów – IX Budachowski Festyn Ruskich Pierogów

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Bielinis-Kopeć na  wniosek Społecznego Komitetu ds.  Remontu Kościoła w  Budachowie nad  IX  Budachowskim Festynem Ruskich Pierogów. Podejmowana od  ośmiu lat społeczna inicjatywa i  szczytny cel imprezy, którym  jest pozyskanie środków na  dokończenie remontu budachowskiego kościoła zasługuje na  uznanie i  wsparcie.

Skip to content