Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Bytnica

Bytnica, pow. krośnieński – pałac (obecnie szkoła podstawowa)

Zbudowany w XVIII w. na reliktach starszej budowli obronnej. O zamku w Bytnicy mówią źródła z 1477, w związku z wojną sukcesyjną o księstwo głogowskie. Barokowa rezydencja została gruntownie przebudowana w 1808, a po 1945 i 2002 była remontowana. Obiekt jest murowany, na planie wydłużonego prostokąta z ryzalitem od frontu

Bytnica, pow. krośnieński – plebania

Barokowa, zbudowana w kon. XVIII w., jest budynkiem murowanym, prostokątnym w planie, dwutraktowym, parterowym, nakrytym dachem naczółkowym.

Bytnica, pow. krośnieński – kościół parafialny pw. ś.ś. Piotra i Pawła (74)

 Wymieniony jest w 1308 wśród kościołów diecezji poznańskiej. Obecny, barokowy, zbudowany został w latach 1745–1750, jako ewangelicki. Był remontowany w XIX w. i w 1998. Świątynia jest orientowana, murowana, założona na planie trapezu, nakryta dachem mansardowym z drewnianą wieżą w kalenicy, zwieńczoną hełmem z latarnią. Wnętrze przekryte jest stropem wspartym

Bytnica, pow. krośnieński – miejscowość

 Wzmiankowana w 1308 wieś Bitenisz, w 1. poł. XVI w., gdy władała nią rodzina Rothenburgów, otrzymała prawa miejskie. Jednak w źródłach po 1575 nazywana jest wsią. Śladem po nieudanej lokacji jest zachowany w południowej części miejscowości prostokątny plac rynkowy ze zwartą zabudową mieszkalną. Jedną pierzeję rynku wytyczono zbieżnie z drogą

Bytnica – Pałac

Pałac zlokalizowany jest w centralnej części wsi, na wzniesieniu, przy drodze Krosno Od­rzańskie–Świebodzin. Po zachodniej stronie pałacu znajduje się założenie parkowe, na­tomiast po jego wschodniej stronie zlokalizowane jest boisko szkolne. Obecnie w pałacu mieści się szkoła. Historia wsi sięga średniowiecza. Pierwsza wzmianka o Bytnicy (niem. Beutnitz) pocho­dzi z 1308 roku.

Skip to content