Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Ciemnice

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI ZABYTKÓW – ULGA NA ZABYTKI

Ulga na zabytki pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania: 50% kwot poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkach,  a także wydatku na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków (nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych

Kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu „Zabytek zadbany”

Przypominamy, że rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu "Zabytek zadbany". Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2022 r. Udział jest otwarty i bezpłatny.    Konkurs „Zabytek Zadbany” ma na celu

Renesansowa misa chrzcielna

Pomiędzy 12.10.1976 r. a 21.05.2014 r. z kościoła filialnego pw. Wszystkich Świętych w Ciemnicach, gm. Dąbie, pow. krośnieński,  zaginęła renesansowa misa chrzcielna  wpisana do Księgi B rejestru zabytków pod nr 206. Cynowa misa chrzcielna została wykonana w  1582 r. przez konwisarza o inicjałach  F.J. działającego w  Krośnie Odrzańskim Zaginiona misa 

Dokumentacja dzwonów w woj. lubuskim

Miło nam poinformować, że realizowane w 2021 roku prace dokumentacyjne zabytków ruchomych województwa lubuskiego objęły m.in. 57 dzwonów, głównie zawieszonych w obrębie dzwonnic wolnostojących z terenu powiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, świebodzińskiego. Inwentaryzacja, którą przeprowadził Pan dr hab. Marceli Tureczek wzbogaciła przede wszystkim wiedzę o obiektach młodszych z XIX i początku

Zaginięcie pary barokowych świeczników ołtarzowych

Przed dniem 21.05.2014 r. z kościoła filialnego pw. Wszystkich Świętych w miejscowości Ciemnice, pow. krośnieński, zaginęła (została skradziona?) para barokowych świeczników ołtarzowych wykonanych z cyny w 1729 r. Świeczniki stojące, jednoświecowe, złożone ze stopy, trzonu, profitki i kolca. Podstawa lichtarza trójboczna, wsparta na trzech kulach. Krawędzie cokołu stanowią płaskie, esowato

Ciemnice, gm. Dąbie, pow. krośnieński – kościół filialny pw. Wszystkich Świętych

Zbudowany w 1610, jako ewangelicki, w konstrukcji szkieletowej, został w 1962 obmurowany. Jest budowlą jednoprzestrzenną z trójbocznym zamknięciem od wschodu.  

Skip to content