Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Drzonków

Drzonków, gm. Zielona Góra, pow. zielonogórski – dwór (nr 32)

Wzniesiony w kon. XVIII w., jako siedziba zarządcy folwarku. W 90. latach XX w. był remontowany. Jest murowany na planie prostokąta, dwutraktowy, parterowy, nakryty dachem mansardowym. Fasadę urozmaica pseudoryzalit z trójkątnym przyczółkiem.

Drzonków – Zespół dworsko-folwarczny

Zespół dworsko-folwarczny zlokalizowany jest w centralnej części wsi. Dwór zajmuje po­łudniową pierzeję obszernego podwórza zabudowanego z trzech stron budynkami gospo­darczymi. Za dworem mieści się ogród, zaś po jego północnej stronie sad. Obecnie budy­nek pełni funkcję domu mieszkalnego. Pierwsza pisana wzmianka o Drzonkowie pochodzi z 1305 roku, kiedy jego właściciela­mi była

Skip to content