Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Drzonków – Zespół dworsko-folwarczny

Zespół dworsko-folwarczny zlokalizowany jest w centralnej części wsi. Dwór zajmuje po­łudniową pierzeję obszernego podwórza zabudowanego z trzech stron budynkami gospo­darczymi. Za dworem mieści się ogród, zaś po jego północnej stronie sad. Obecnie budy­nek pełni funkcję domu mieszkalnego.

Pierwsza pisana wzmianka o Drzonkowie pochodzi z 1305 roku, kiedy jego właściciela­mi była rodzina von Kittlitz. Już wówczas Drzonków był dużą wsią. W połowie XV wie­ku, von Kittlitz sprzedali część Drzonkowa rodzinie von Rothenburg. Od tego czasu wieś była podzielona pomiędzy dwóch właścicieli. W 1611 roku część wsi należącą do rodu von Kittlitz nabył Hans von Kalkreut, który krótko po tym odstąpił ją rodzinie von Kno­belsdorff. W końcu XVII wieku jedna część wsi należała do Erdmana Christiana von Ro­thenburg, natomiast druga do Margarety von Knobelsdorff (z domu von Schenckendorf). W 1722 roku Drzonków uległ dalszemu podziałowi, kiedy to Siegfried von Unruh z Ra­culi wykupił kolejną część miejscowości. W 1743 roku dwie części Drzonkowa należały do Gottlieba von Gersdorf, natomiast trzecia do Gustawa Ernesta Prittwitza. Z kolei w 1768 roku jedną częścią władała Johanna Charlotta von Knobelsdorff, a drugą Ferdynand von Stoch. Scalenia górnej i dolnej wsi oraz znajdujących się w nich majątków dokonał graf Ludwig von Schlabrendorf, piastujący urząd Śląskiego Ministra ds. Zabudowy. Połączo­ne części w 1782 roku sprzedał hrabinie Friderice von Cosel, wdowie po Fryderyku Au­guście von Cosel, synu króla polskiego Augusta II Mocnego. Hrabina oprócz Drzonko­wa nabyła także Zatonie. Wówczas majątki połączono w jeden klucz własności. Syn hrabi­ny, Gustaw Ernest, sprzedał dobra zatońsko-drzonowskie w 1791 roku Hansowi Sebastia­nowi von Johstonowi, który w następnym roku odstąpił majątki Ottonowi Gottliebowi von Raminowi. Od tego czasu posiadacze zmieniali się bardzo często zarabiając na trans­akcjach niemałe sumy.

Właściciele nigdy nie rezydowali w Drzonkowie. Istniejący dwór został wybudowany na przełomie XVIII i XIX wieku przypuszczalnie z przeznaczeniem na dom mieszkalny dla dzierżawcy majątku. Skromna rezydencja w stylu klasycystycznym, wzniesiona została na planie prostokąta, z fasadą zwróconą w kierunku zachodnim. Piętrowy, podpiwniczony budynek posiada wysokie poddasze użytkowe. Zwartą symetryczną bryłę nakrywa dach mansardowy, niegdyś z powiekami. Elewacja frontowa pierwotnie była dziewięcioosio­wa. Jej część środkową podkreślał trzyosiowy ryzalit zwieńczony trójkątnym tympanonem. Wejście główne umieszczone w osi ryzalitu, zamknięte łukiem półokrągłym, poprzedzo­ne zostało jednobiegowymi schodami. Drugie wejście umieszczone zostało w ostatniej osi od północy. Skromna dekoracja fasady ograniczona była do gładkich opasek okiennych. Pozostałe elewacje – ogrodowa, czteroosiowa oraz boczne, dwuosiowe – opracowane były analogicznie.

Po 1945 roku Drzonków został dość szybko zasiedlony osadnikami zza Buga i Wielkopol­ski. Dwór, pełniący funkcję mieszkalną, w ciągu 2. poł. XX wieku został poddany remon­tom. W ich wyniku przekształcono wnętrze oraz przebudowano całkowicie elewacje ze­wnętrzne dworu. Zlikwidowano okna dachowe, a pokrycie z dachówki ceramicznej kar­piówki zastąpiono blachą. Prace prowadzone były bez zgody konserwatora. Wprowadzone przekształcenia zmieniły charakter obiektu, nadając mu cechy architektury współczesnej, co wpłynęło na umniejszenie wartości zabytku.

Zobacz również

Rokitno – bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej

Kościół w Rokitnie należy do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1378

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Table of Contents

Skip to content