Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Iłowa

Zakończenie remontu konserwatorskiego elewacji korpusu kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Iłowej

W latach 2021-2022 zrealizowano remont konserwatorski elewacji korpusu kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Iłowej. W ramach prac oczyszczono i wzmocniono pokrywające elewacje modernistyczne tynki. W miejscach ubytków tynki uzupełniono, powtarzając fakturę i kolorystykę tynków historycznych. Kościół ewangelicki (obecnie rzymskokatolicki kościół filialny) w Iłowej został wzniesiony w 1725 r. po

Wizyta Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Iłowej

W dniu 8 czerwca Pani Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków spotkała się w Iłowej z Panem burmistrzem Pawłem Lichtańskim. Najpierw odwiedzono Przedszkole Miejskie, którego adaptację i związaną z nią rozbudowę planują władze gminy, omawiając zakres planowanych przekształceń w kontekście utrzymania wartości zabytkowych budynku. Podczas spaceru po parku pałacowym, który

Iłowa, pow. żagański – pałac

Późnorenesansową rezydencję wzniósł w 1626 Maksymilian Schellendorf. W XVIII w. powstało drugie skrzydło, które zaprojektował Gulio Simonetti. Na przełomie XIX–XX w. całemu założeniu nadano formy neobarokowe. Stara część otrzymała nowy, bogaty wystrój wnętrz zaprojektowany przez prof. Philippi a skrzydło barokowe nowy dach z wieżą. Po 1945 pałac przeznaczono na szkołę.

Iłowa, pow. żagański – kościół filialny pw. Chrystusa Króla

Został zbudowany w 1729 wg proj. Gulio Simonettiego, jako ewangelicki. Uszkodzony pożarem 1749 został odbudowany. W pocz. XX w. przekształcono elewacje – rozmieszczone w dwu poziomach okna zastąpiono pojedynczymi, wysokimi o smukłości charakterystycznej dla secesji. Kościół jest orientowany, murowany, jednonawowy z transeptem, trójbocznie zakończonym prezbiterium, z wieżą od zachodu, nakryty

Iłowa, pow. żagański – miejscowość

Iłowa, wieś o średniowiecznej metryce, w 1566 weszła w posiadanie rodu von Schellendorf, którego staraniem otrzymała w 1678 prawa miejskie. Akt ich nadania sankcjonował stan istniejący, bo Iłowa od dawna była ośrodkiem lokalnego handlu i wytwórstwa rzemieślniczego. Już od XV w. rozwijała się produkcja płótna i sukna, a siedemnaście kuźnic

Konferencja „Policja w ochronie dziedzictwa sakralnego Europy Wschodniej”

W dniach 9-11 października na zamku w Pęzinie koło Stargardu odbyła się konferencja pn. „Policja w ochronie dziedzictwa sakralnego Europy Wschodniej”. Organizatorem konferencji była Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, a honorowy patronat nad nią przyjął Wojewoda Zachodniopomorski. Celem przedsięwzięcia była wymiana międzynarodowych doświadczeń, a jej gośćmi byli przedstawiciele Policji niemieckiej.

Wpis do rejestru zabytków mozaiki na elewacjach budynku handlowego w Iłowej

Decyzją z dnia 27.11.2017 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków ruchomych pod nr L-B-175 mozaikę znajdującą się na elewacjach budynku handlowego przy ul. Żagańskiej w miejscowości Iłowa (gm. Żagań). Decyzją z dnia 21.09.2018 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Mozaika w Iłowej

Iłowa – remont dachu na kościele filialnym pw. Chrystusa Króla

Rozpoczęty został remont dachu kościoła. Inwestycja obejmuje południowe połacie dachu. W ramach prac wykonane zostaną m.in. roboty budowlane polegające na naprawie i wzmocnieniu uszkodzonych elementów więźby dachowej oraz wymianie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki. Prace dofinansowane zostały  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwsze wiadomości na temat świątyni dotyczą

Projekt „Lubuska Sieć Współpracy na rzecz ochrony zabytków”

Lubuska Grupa Eksploracyjna „Nadodrze” otrzymała grant z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych na realizację projektu pt. „Lubuska Sieć Współpracy na rzecz ochrony zabytków”. Celem projektu jest wypracowanie modelu współpracy pomiędzy poszukiwaczami, archeologami, muzealnikami i służbą konserwatorską. Realizowany będzie on we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa,

Konferencja Służb Konserwatorskich pt. „Dokąd zmierzamy”

W dniach 18-19  lutego 2014  r. na  zamku w  Gniewie odbyła  się konferencja, na  której spotkali  się wojewódzcy konserwatorzy zabytków oraz  kierownicy Oddziałów Terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W  spotkaniu wzięli udział: Pan Piotr Żuchowski Generalny Konserwator Zabytków, Pan Jacek Dąbrowski Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w  Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego oraz  Pani prof.  Małgorzata Rozbicka Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie. W  konferencji uczestniczyli wojewódzcy

Skip to content