Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Kargowa

Kargowa, pow. zielonogórski – zespół folwarczny

Pałac zamyka jeden bok prostokątnego dziedzińca, przy którym posadowiona jest także zabudowa folwarczna z ok. poł. XVIII w., pośród której wyróżniają się oficyna, spichlerz i budynek gospodarczy. Barokowa oficyna jest prostokątna w planie, parterowa, nakryta wysokim dachem naczółkowym. Spichlerz jest budynkiem murowanym na planie prostokąta, piętrowym, nakrytym dachem naczółkowym. Budynek

Kargowa, pow. zielonogórski – pałac

Spełniając prośbę Augusta II, Karol Unrug w 1730 przekazał królowi w dożywocie swoją siedzibę w Kargowej. Pochodzący z ok. poł. XVII w. obiekt przekształcono w ciągu dwóch lat w rezydencję, wznosząc ponadto szereg budynków z planowanego wielkiego założenia. Budowę prowadził Karol Pöppelmann wg proj. Karola Christopha Knöffela. Z Drezna sprowadzono

Kargowa, pow. zielonogórski – ratusz

Położony na rynku, wzniesiony w 1745, został gruntownie przebudowany i powiększony w 1856 oraz ok. 1900, z zatarciem cech stylowych. Jest murowany, na planie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem, piętrowy z dwuspadowymi dachami. Wieżę wtopioną w bryłę wschodniego skrzydła, nakrywa hełm ostrosłupowy.

Kargowa, pow. zielonogórski – kościół parafialny pw. św. Wojciecha

Wzniesiony w 1903 r., powiększony o wieżę w 1932, jest budowlą orientowaną, ceglaną, o architekturze nawiązującej do gotyku i romanizmu, prostokątną w rzucie, z pięcioboczną absydą prezbiterialną, z wieżą od zachodu.

Kargowa, pow. zielonogórski – kościół filialny pw. św. Maksymiliana Kolbe

Pierwotnie ewangelicki, wzniesiony w latach 1801–1805, z wieżą dostawioną od zachodu w 1832, jest budową klasycystyczną, orientowaną, murowaną, salową o prostokątnym planie. Wnętrze obiegają dwukondygnacyjne empory. Wieżę z tarasem wieńczy hełm ostrosłupowy.

Kargowa, pow. zielonogórski – miasto

Wzmiankowana w 1360, jako wieś, w XVII w. zaludniona uchodźcami z krajów habsburskich, Kargowa stała się lokalnym ośrodkiem rzemieślniczo handlowym, któremu Władysław IV przyznał prawo do 4. jarmarków rocznie. Właściciel Kargowej Krzysztof Unrug uporządkował ją przestrzennie, a Jan Kazimierz nadał prawa miejskie (1641). Miasto, położone przy tranzytowej drodze z Sulechowa

Kargowa, park pałacowy

Park pałacowy położony jest w pn.-wsch. części miasta Kargowa (niem. Unruhstadt). Założenie zajmuje powierzchnię ok. 6,5 ha. Obszar parku odgraniczają od pn. i wsch. grunty rolne i zabudowania gospodarcze, od pd. założenie przylega do drogi wiodącej do Wolsztyna i ulokowanej przy niej zabudowy. Po zach. stronie granica biegnie wzdłuż drogi

Kargowa – konferencja „Kargowski Pałac – wczoraj, dziś, jutro”

W  dniu 10  grudnia  br. z  inicjatywy burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego, przy  współpracy z  Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zorganizowana została w  Kargowej konferencja pt.  „Kargowski Pałac – wczoraj, dziś i  jutro”. Intencją spotkania, w  którym uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa, powiatu, gminy, jak  również Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz  urzędu konserwatorskiego, a  ponadto licznie zgromadzeni mieszkańcy i  młodzież, było  zintegrowanie różnych środowisk wokół idei zagospodarowania pałacu w  Kargowej i  przywrócenia

Konferencja „Kargowski pałac wczoraj, dziś i jutro”.

W dniu 10 grudnia o godz. 11.00 w Sali Widowiskowej Gminnego Domu Kultury przy ul. Browarnej 7 w Kargowej odbędzie się konferencja pt. "Kargowski pałac wczoraj, dziś i jutro".    

Kargowa – Pałac

Pałac w Kargowej położony jest w północno-wschodniej części miejscowości. Jest on ele­mentem dominującym założenia, w skład którego wchodzą: oficyna, budynki gospodar­cze, spichlerz oraz park położony na południe od pałacu. Najstarsza wzmianka o Kargowej (daw. Unrugowo, niem. Unruhstadt) pochodzi z 1360 roku. Pierwszym znanym właścicielem Kargowej jest ród Kottwiczów, władają­cy nią

Skip to content