Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Koźla

Koźla, gm. Świdnica, pow. zielonogórski – dwór

Wzniesiony w kon. XVII w., został w 1710 rozbudowany w kierunku zachodnim, a  w 1890 przekształcony we wnętrzu i ujednolicony w architekturze zewnętrznej. Opuszczony po 1970 i podupadły, został w latach 1983 – 1986 odbudowany i służy celom mieszkalnym. Obiekt jest murowany (parter) i konstrukcji szkieletowej (piętro), prostokątny w planie,

Koźla, gm. Świdnica, pow. zielonogórski – kościół parafialny pw. św. Jadwigi

Wzniesiony w XVI w., został przebudowany wewnętrznie i powiększony o wieżę w 1567. W latach 1526 – 1668 znajdował się w rękach ewangelików. Poważnym remontom poddany był w 1694 i ok. poł. XVIII w. Po pożarze w 1828 usunięto uszkodzone sklepienia zstępując je stropami. Kościół jest orientowany, murowany, jednonawowy, z

Koźla – kościół parafialny

Wzniesiony w XVI w., został przebudowany wewnętrznie i powiększony o wieżę w 1567. W latach 1526 – 1668 znajdował się w rękach ewangelików. Poważnym remontom poddany był w 1694 i ok. poł. XVIII w. Po pożarze w 1828 usunięto uszkodzone sklepienia zastępując je stropami. Kościół jest orientowany, murowany, jednonawowy, z

Koźla – Dwór

Założenie dworskie w Koźli położone jest w centrum wsi, nieopodal kościoła parafialne­go pw. św. Jadwigi. Wzniesiony w 1710 roku dwór usytuowany został przy południowym boku folwarcznego podwórza. Kompleks zabudowań gospodarczych otacza pozostałe boki dziedzińca. Obecnie obiekt jest własnością prywatną, służy celom mieszkalnym i utrzymy­wany jest w dobrym stanie. Ubóstwo przekazów

Skip to content