Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Ługów

Ługów, gm. Świebodzin, pow. świebodziński – pałac

Architektura obiektu wskazuje, że powstał on ok. 1900 i przetrwał w pierwotnej postaci. Eklektyczna budowla jest murowana, założona na planie trzech przyległych do siebie prostokątów. W trzyosiowej części środkowej pałac ma dwie kondygnacje i nakryty jest dachem czterospadowym o wydatnych okapach. Parterowe partie boczne, w fasadzie cofnięte nieco od głównego

Ługów – kościół fil. pw. św.Małgorzaty Węgierskiej

W 2011  roku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków objął ochroną prawną poprzez wpis do  rejestru zabytków województwa lubuskiego pod  numerem rejestru L–439/A neogotycki kościół filialny pod  wezwaniem świętej Małgorzaty Węgierskiej we  wsi Ługów. Wraz  z  kościołem ochroną objęto także teren przykościelny oraz  zabytkowy mur. Miejscowość Ługów położona jest  na  terenie gminy Świebodzin, w  powiecie świebodzińskim. Kościół jest  zlokalizowany w  środkowej części centralnego placu wsi,

Ługów – Pałac

Miejscowość Ługów położona jest w odległości około 2,5 km na północ od Świebodzina, przy drodze łączącej Świebodzin z Lubrzą. Folwark znajduje się w północno-wschodniej części wsi. Pałac umieszczony jest w centrum założenia, którego południową stronę zajmu­je podwórze z zabudową gospodarczą, zaś północną część – park. Ługów to miejscowość o metryce

Skip to content