Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Miodnica

Wyróżnienie dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. za remont konserwatorski dachu zamku w Miodnicy

W dniu 13 maja 2022 r. Pani Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wręczyła wyróżnienie, na ręce Pana Romana Jabłońskiego p.o. Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp., przyznane w ramach nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje 2022” w kategorii: za realizację prac konserwatorskich i restauratorskich

Miodnica – remont dachu zamku

Trwa remont konserwatorski dachu zamku w miejscowości Miodnica gm. Żagań. Inwestorem remontu jest właściciel zabytku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.     Prace rozpoczęto od wzmocnienia i konserwacji historycznej więźby dachowej, którą naprawiano przy użyciu zabytkowego drewna. Podczas remontu na połaciach natrafiono na pozostałości konstrukcji zlikwidowanych w przeszłości okien powiekowych, które zostały

Miodnica, gm. Żagań, pow. żagański – dwór obronny

W 1403 właścicielem dóbr ziemskich w Miodnicy był Luter von Schaffgotsch. W 2. poł. XV w. posiadłość przeszła w posiadanie rodziny von Unruh, a w 1691, w drodze zakupu powiększyła areał ziem kamery książęcej w Żaganiu. Wzmiankowana w 1467 siedziba rycerska w Miodnicy była założeniem obronnym, na planie wieloboku, otoczonym

Miodnica, gm. Żagań, pow. żagański – kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Wzniesiony ok. 1300, został przebudowany w XV w. (sklepienie prezbiterium), powiększony o wieżę w XVI w., odbudowany po pożarze w 1668 z przekształceniem okien, remontowany wielokrotnie, m.in. w 70 latach XX w. Gotycka budowla jest orientowana, murowana z kamienia, jednonawowa z prosto zakończonym prezbiterium, zakrystią i kaplicą od północy, wieżą

Dotacje MKiDN – wyniki I naboru wniosków

 Na  stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  zamieszczone zostały wyniki I  naboru wniosków w  ramach  programu "Dziedzictwo Kulturowe" –  priorytet "Ochrona Zabytków".  Na  zadania dotyczące zabytków z  terenu województwa lubuskiego  (zamek w Siedlisku, zespół klasztorny w Żaganiu, mury obronne w Ośnie Lubuskim, pałace w Bojadłach, Sobolicach,  kościoły w Kożuchowie, Chotkowie,

Pozwolenia na usuniecie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków

  W związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2017 roku ustawy z dna 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, a także stanowiskiem zawartym w piśmie Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 03.01.2017 roku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że przepisy ww. ustawy, która

Komunikat MKiDN ws. ochrony zieleni zabytkowej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uchwalonej przez Sejm RP z inicjatywy grupy posłów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, oraz ustawy o lasach i wobec braku możliwości przedstawienia stanowiska do projektu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujemy, że przepisy przedmiotowej ustawy,

Dwór w Miodnicy, gm. Żagań

Dwór w Miodnicy, gm. Żagań, został wystawiony na sprzedaż. Szczegółowe informacje uzyskać można w Filii Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnej w Zielonej Górze pod nr tel. (068) 329 33 80.     Dwor obronny w Miodnicy wpisany jest do rejestru  zabytków pod nr 319.     Wzmiankowana w 1467 r. siedziba rycerska w Miodnicy

Miodnica – Dwór

Miodnica położona jest wzdłuż starego traktu z Nowogrodu Bobrzańskiego do Żagania, ok. 12 km na północ od tego miasta. W centrum wsi po zachodniej stronie drogi znajduje się kościół (2. poł. XIII wieku), a opodal, po przeciwnej stronie, założenie dworskie. Usy­tuowany przy szosie dwór, otwartym dziedzińcem zwrócony jest na podwórze

Skip to content