Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Popęszyce

Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski – dwór

Późnobarokowa budowla ze schyłku XVIII w., została ok. 1870 i ponownie w 1922 znacząco przebudowana ze szkodą dla znamion stylowych. Był remontowany w 1992 i 2005. Dwór jest murowany, prostokątny w planie, dwutraktowy, piętrowy, nakryty czterospadowym dachem mansardowym. Większość pomieszczeń parteru i piętra przekryta jest płaskimi stropami. Tylko jeden lokal

Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski – kościół filialny pw. św. Michała

Wzniesiony w XIV w., został przebudowany w XV w. oraz ok. 1850, kiedy obniżono dachy. Był remontowany w 1934, 1977 i 2005. Jest orientowany, murowany z kamienia, jednonawowy z wyodrębnionym, zamkniętym poligonalnie prezbiterium, zakrystią od północy i kruchtą od południa. Nawę nakrywa dach dwuspadowy z drewnianą wieżą w kalenicy, prezbiterium

Popęszyce, park dworski

Założenie w Popęszycach (niem. Poppschütz) zajmuje 8 ha i znajduje się w środkowej części wsi. Z głównej drogi widoczne są jedynie budynki gospodarcze. Wjazd na teren dawnego folwarku znajduje się od pd. strony. Dwór położony był w głębi podwórza. Dzisiaj jedynym śladem jego istnienia są ruiny i fragmenty murów w

Popęszyce – Dwór

Zespół folwarczny usytuowany jest na początku wsi, po zachodniej stronie drogi prowa­dzącej z Nowego Miasteczka. Przy drodze znajdują się budynki gospodarcze. Dwór posa­dowiony jest na niewielkim wzniesieniu, górującym ponad prostokątnym podwórzem go­spodarczym, które zamyka od strony zachodniej. Pomiędzy zabudowaniami gospodarczy­mi niegdyś znajdował się staw. Dwór otoczony był niewielkim ogrodem, po

Skip to content