Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Radzików

Radzików, gm. Cybinka, pow. słubicki – dwór

Wzniesiony w 2. poł. XVIII w., został rozbudowany o boczne skrzydło w pocz. XX w. oraz przekształcony wewnętrznie w 1973, przy adaptacji na szkołę. Obecnie stanowi własność prywatną lecz nie jest użytkowany. Murowany, ma plan w kształcie litery T, w starszej części parterowy z wysokim podpiwniczeniem, nakryty dachem naczółkowym, w

Radzików, gm. Cybinka, pow. słubicki – kościół filialny pw. MB Królowej Polski

Zbudowany w 1712, na miejscu starszego, jako protestancki; remontowany w 1793, 1949 i 2009. Jest orientowany, szkieletowej konstrukcji, salowy o trójkątnym zamknięciu od wschodu, z kruchtą od południa i wieżą od zachodu.  

Radzików – kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski

Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Radzikowie gm. Cybinka, pow. słubicki   Radzików, położony jest przy lokalnej drodze prowadzącej z Sądowa do trasy Świebodzin – Świecko. W powstałej jako owalnica, a następnie rozwiniętej w XIX i XX w. w wielodrożnicę wsi, kościół został wzniesiony poza obrębem nawsia, na zakolu

III Konwent Woj. Konserwatorów Zabytków

W dniach 17-18 września 2009 r. odbył się III Konwent Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków na Św. Krzyżu (Rudki)  w woj. świętokrzyskim. Obrady połączone ze zwiedzaniem zabytków regionu zorganizował Janusz Cedro Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków zapoznali się z pracami konserwatorskimi w klasztorze na Św. Krzyżu, w klasztorze w Wąchocku oraz zwiedzili neolityczną kopalnię krzemienia w Krzemionkach Opatowskich. Efektem prac III Konwentu jest petycja, którą Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków wystosowali do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyłączenie

Radzików – gotyckie rzeźby

W dniu 06.07.1997 r. ukradziono rzeźby z gotyckiego z kościoła w Radzikowie, gm. Cybinka.   Opis ukradzionych zabytków:  Figury lipowe, polichromowane, niemal wszystkie z tyłu drążone, podklejenia płótnem od spodu figur św. Szczepana. Polichromia na zaprawie kredowo-klejowej; tempera, złoto płatkowe; pierwotna polichromia zachowana w drobnych fragmentach . Na odwrociach figurek skrzydeł wycięte gotyckie cyfry od 1 do 8. Prace konserwatorskie 1960-1961 w PKZ w Toruniu pod kierunkiem M. Arszyńskiego  Atrybucja  i datowanie za Z. Białłowicz-Krygierową: 

Radzików – Pałac

Historyczny zespół pałacowy położony jest w południowo-wschodniej części wsi. Pałac usytuowany został w otoczeniu niewielkiego parku krajobrazowego, w oddaleniu od wiej­skiej drogi gruntowej, prowadzącej do wsi Mierczany. Fasadą budynek jest skierowany w stronę drogi. Wjazd do pałacu prowadzi przez zachowaną częściowo bramę, z drogą przechodzącą przez fragment parku, prowadząc dalej

Skip to content