Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Radzików – gotyckie rzeźby

W dniu 06.07.1997 r. ukradziono rzeźby z gotyckiego z kościoła w Radzikowie, gm. Cybinka.  

Opis ukradzionych zabytków: 

Figury lipowe, polichromowane, niemal wszystkie z tyłu drążone, podklejenia płótnem od spodu figur św. Szczepana. Polichromia na zaprawie kredowo-klejowej; tempera, złoto płatkowe; pierwotna polichromia zachowana w drobnych fragmentach . Na odwrociach figurek skrzydeł wycięte gotyckie cyfry od 1 do 8. Prace konserwatorskie 1960-1961 w PKZ w Toruniu pod kierunkiem M. Arszyńskiego  Atrybucja  i datowanie za Z. Białłowicz-Krygierową:  Śląski krąg Madonn na Lwach, warsztat ołtarza ze Złotego Stoku, data powstania około 1370-1380 r.

  • Matka Boża z Dzieciątkiem. Wymiary: wysokość – 82 cm, szerokość – 39 cm, głębokość ok. 13 cm  Madonna przedstawiona jako tronująca. Dzieciątko w ręce trzyma dzbanuszek.
  • Św. Katarzyna. Wymiary: wysokość – 72 cm, szerokość – 23 cm  Święta przedstawiona w pozycji stojącej. W ręce trzyma koło.
  • Św. Biskup. Wymiary: wysokość – 73,5 cm, szerokość – 22,5 cm  Postać biskupa przedstawiona w pozycji stojącej.
  • Św. Jerzy. Wymiary: wysokość – 46,5  cm, szerokość – 15,5 cm Święty przedstawiony w pozycji stojącej, w pełnej zbroi i płaszczu, w prawej ręce trzyma włócznię, w drugiej – tarczę i miecz.
  • Jan Chrzciciel (w Krajowym wykazie zabytków skradzionych figuruje jako Św. Juda Tadeusz). Wymiary: wysokość – 42,5 cm, szerokość – 15,5 cm. Święty przedstawiony w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma misę .
  • Św. Maria Magdalena. Wzmiary: 42,5 x 16,5 cm. Święta przedstawiona w pozycji stojącej. W lewej ręce trzyma naczynie z  wonnościami.
  • Św. Wawrzyniec – Wysokość rzeźby ok. 43 cm Święty przedstawiony w pozycji stojącej. W ręku trzyma ruszt.
  • Św. Szczepan. Wymiary: wysokość – 42,5  cm, szerokość – 15 cm Święty przedstawiony w pozycji stojącej. Prawą ręką wskazuje na trzymane w lewej ręce kamienie.
  • Św. Jadwiga. Wymiary: wysokość – 44,5 cm, szerokość – 18 cm Święta przedstawiona w pozycji stojącej. W  lewej ręce trzyma makietę kościoła
  • Św. Elżbieta. Wymiary: wysokość – 43 cm, szerokość – 15,5 cm Święta przedstawiona w pozycji stojącej. W prawej ręce atrybuty – prawdopodobnie chleb i dzban  (wg zgłoszenia – koszyk z winogronem)

Bibliografia: Z. Białłowicz-Krygierowa, Studia nad snycerstwem XIV wieku w Polsce. Część I Początki Katalog  poz. A13 s. 38-39, tamże dalsza bibliografia

Skradzione rzeźby zostały zgłoszone do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem prowadzonym przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie. Wykaz ten jest dostępny w internecie.

W 2006 r. Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. odzyskała dwa skrzydła tryptyku z przedstawieniem Zwiastowania (skradzione 24/23.10.2005 r.). W 2006 r. odzyskano również figurę św. Wacława ze skrzydła tryptyku (kradzież w 1997 r.). Natomiast w 2008 r. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze odzyskała dwie hermy proroków z szafy środkowej ołtarza (kradzież 23/24.10.2005 r.).
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content