Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Skwierzyna

Prace konserwatorskie w XIV-wiecznym kościele pw. św. Mikołaja w Skwierzynie

Trwają prace konserwatorskie w XIV-wiecznym kościele pw. św. Mikołaja w Skwierzynie. Prace obejmują przywrócenie kolorystycznego wystroju sklepień, żeber sklepiennych i filarów w gamie ochry i ugrów, które ustalone zostały na podstawie badań konserwatorskich. Sklepienia i filary stanowią efekt restauracji świątyni w 3 ćw. XIX w. Po licznych komisjach konserwatorskich ustalono

Skwierzyna, pow. międzyrzecki – ratusz

Usytuowany na rynku, neorenesansowy wzniesiony został w 1841 wg proj. Friedricha Augusta Stülera. Jest murowany, prostokątny w planie, z aneksami przy krótszych bokach i ryzalitem wieżowym na osi dłuższego boku, trzykondygnacyjny (aneksy dwukondygnacyjne), nakryty dachami płaskimi. Elewacje artykułowane rytmem otworów okiennych, ujęte są w narożach rodzajem smukłych, częściowo wtopionych kolumienek.

Skwierzyna, pow. międzyrzecki – kościół filialny pw. Najświętszego Zbawiciela

Neorenesansowy, zbudowany w latach 1846– 1854, jako ewangelicki, jest murowany, jednonawowy z trójbocznie zamkniętym prezbiterium skierowanym na północ, z wieżą przy elewacji południowej (frontowej) – ośmioboczną, wysmukłą, zwieńczoną płasko ze sterczynami.  

Skwierzyna, pow. międzyrzecki – miasto

Osadę targową powstałą w XII w. obok przeprawy przez Wartę dwóch szlaków handlowych, z Wrocławia i Poznania do Szczecina, przed 1295 zreformował Przemysław II, lokując ją na prawie polskim. Otrzymane w 1306 przywileje na wzór magdeburskich potwierdził Władysław Jagiełło po pożarze miasta w 1400. Średniowieczne założenie owalnego kształtu, z regularną

Skwierzyna – inwentaryzacje zabytków

W  drugiej połowie sierpnia w  Skwierzynie miała miejsce praktyka organizowana dla  studentów 2  roku kierunku Ochrona Dóbr Kultury specjalizacja konserwatorstwo na  Uniwersytecie im.  Mikołaja Kopernika w  Toruniu. Osobami odpowiedzialnymi za  przebieg praktyk byli  dr  Maciej Prarat i  mgr  Izabela Brzostowska. Obiektami zabytkowymi, którym  poświęcono zajęcia był  kościół parafialny w  Skwierzynie, pałac w  Murzynowie, gm.  Skwierzyna i  pałac w  Sosnach, gm.  Witnica. Celem praktyki było  zaznajomienie studentów z  podstawami inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej budynków, od  zakładania

Skwierzyna – Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja

Pierwsze pośrednie wzmianki o istnieniu kościoła w Skwierzynie pochodzą z 1328 r. Była to zapewne budowla drewniana, która spłonęła w jednym z pożarów, a na jej miejscu pod koniec XV w. postawiono murowaną, późnogotycką. Kościół parafialny p. w. św. Mikołaja stanął we wschodniej części rynku. W 1540 r. przekazany został

Skip to content