Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Solniki

Wymiana stolarkii okiennej w oranżerii w Solnikach

Zrealizowano kolejny etap prac obejmujących wymianę współczesnej stolarki okiennej w oranżerii w Solnikach, gm. Kożuchów, na odtwarzającą historyczną. Istniejące dotychczas w obiekcie okna zrealizowane zostały w latach 80. XX w., w czasie użytkowania obiektu przez lokalny PGR. Ich forma, mieszcząca się w otworach, przedstawiała wtórne podziały, profile i kolorystykę. Zastosowanie

Sesja naukowa pt. „Dzieje miejscowości Ziemi kożuchowskiej – Solniki”,

W dniu 26 maja 2017 r. w pałacu w Solnikach zorganizowano sesję naukową poświęconą dziejom miejscowości Solniki i jej zabytkom. Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej. Patronat nad nim objęli: Marszałek Województwa Lubuskiego, Lubuski Wojewódzki  Konserwator Zabytków i Burmistrz Kożuchowa. Należy podkreślić, iż cyklicznie organizowane od 2008 r., przez

Sesja naukowa „Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej – Solniki”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej zaprasza na sesję naukową „Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej – Solniki”, która odbędzie się 26 maja 2017 roku w Pałacu w Solnikach. Początek godz. 11:00.   Prezes Towarzystwa Zdzisław Szukiełowicz   Prosimy o potwierdzenie przybycia do 20 maja pod nr. tel. 698224999 lub e-mail tpzk.stowarzyszenie@op.pl   Sesja

Solniki, park dworski

Zespół dworski w Solnikach (niem. Zölling), położony jest we wsch. części wsi. Jego granice wyznaczają: od wsch. droga prowadząca do Kożuchowa, od pd. droga wiejska, od zach. otwarte tereny zieleni wysokiej i gospodarstwa wiejskie, od pn. – sady i pola uprawne. Wjazd na teren założenia znajduje się od strony pd.

Solniki – Dwór

Dwór znajduje się we wschodniej części wsi. Wjazd na teren zespołu dworsko parkowego prowadzi przez podwórze gospodarcze, zlokalizowane od strony południowej. Dwór, od­dzielony od zabudowań gospodarczych niewielkim trawnikiem, zwrócony jest elewacją frontową na wschód. Po jego zachodniej i północnej stronie rozciąga się park oraz ogród w stylu francuskim. W północnej

Skip to content