Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Spudłów

Spudłów – prace przy ruinie kościoła

Przy ruinie kościoła w Spudłowie k. Górzycy prowadzone są prace zabezpieczające, obejmujące przemurowanie zniszczonych fragmentów wieży oraz korony murów korpusu nawowego. Celem tych prac jest zachowanie i utrwalenie ruiny kościoła oraz jej adaptacja do celów wystawienniczych, konferencyjnych i turystycznych. Właścicielem zabytku i zarazem inwestorem jest Stowarzyszenie dla Zwierząt w Potrzebie

Spudłów – odkrycie średniowiecznych malowideł w kościele

W  trakcie prac porządkowych w  obrębie ruin kościoła w  Spudłowie odkryto na  ścianie wewnętrznej świątyni fragment tynku ze  średniowiecznymi malowidłami, przedstawiającymi wić roślinną. Kościół w  Spudłowie został wzniesiony w  okresie późnego średniowiecza jako  murowany z  kamienia i  cegły na  planie prostokątnym. Partia wschodnia świątyni została zamknięta wielobocznie. W  okresie nowożytnym powiększono otwory okienne w  obrębie nawy i  ufundowano nowe wyposażenie wnętrza oraz  przebudowano wieżę po  stronie

Skip to content