Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Stare Czaple

Stare Czaple – Dwór

Dwór usytuowany jest w centralnej części wsi Stare Czaple, na wschód od drogi biegnącej z Łęknicy do Trzebiela. Budynek, o kształcie czworoboku, zajmuje centralne miejsce pose­sji. Od południa sąsiaduje z budynkiem gospodarczym, za zabudowaniami zaś zlokalizo­wany jest sad i ogród. Obecnie dwór pełni funkcję domu mieszkalnego. Wieś Stare Czaple została

Skip to content