Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Studzieniec

Zrealizowano remont konserwatorski kościoła filialnego pw. św. Wawrzyńca w Studzieńcu oraz przykościelnej dzwonnicy

 W trakcie prowadzenia prac we wnętrzu kościoła pod współczesną posadzką odkryto historyczne płytki ceramiczne o kwadratowym wykroju. W nawie ułożone były w karo, a w prezbiterium w mijankę. Ich stan zachowania był zróżnicowany, część elementów była spękana i silnie uszkodzona, część płytek nie zachowała się i miejscowo posadzkę uzupełniały cegły

Remont kościoła w Studzieńcu

Rozpoczęły się prace w kościele pw. św. Wawrzyńca w Studzieńcu, które obejmą remont drewnianej dzwonnicy, wykonanie posadzki i pomalowanie ścian we wnętrzu świątyni. Zostaną one realizowane dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i stanowią kontynuację podjętych w latach ubiegłych prac, które obejmowały m.in., remont murów (2013 r.), wymianę instalacji

Studzieniec, park dworski

Zespół dworsko-parkowy w Studzieńcu (niem. Streidelsdorf) znajduje się w pn. części wsi, po zach. stronie drogi wojewódzkiej nr 283. Jego granice wyznaczają od wsch. wymieniona droga od pd. gospodarstwa wiejskie, od zach. otwarte pola. Po pn.-zach. stronie dworu znajduje się folwark. Wjazd na teren dziedzińca dworskiego znajduje się od strony

Studzieniec – Dwór

Dwór w Studzieńcu usytuowany jest na skraju wsi, po północnej stronie trasy z Zielonej Góry do Kożuchowa. Wchodzi on w skład zespołu dworsko-folwarcznego. Zlokalizowa­ny jest w południowej części prostokątnego podwórza gospodarczego, przy którym znaj­dują się również budynki gospodarcze. Z trzech stron – od południa, wschodu i zacho­du otoczony jest fosą,

Skip to content