Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Włostów

Włostów, park dworski

Park we Włostowie (niem. Nieβmenau) o powierzchni 10,5 ha znajduje się w pd. części wsi. Jego granice wyznaczają od pn. zabudowania wsi, od wsch. i pd. otwarty krajobraz pól, od zach. droga krajowa nr 27. Wjazd na dawny dziedziniec dworski znajduje się w środkowej części wsi od strony pn., na

Włostów – Dwór

Założenie dworskie znajduje się w środkowej części Włostowa, na wschód od drogi pro­wadzącej z Żar do Zielonej Góry. Ruina dworu zlokalizowana jest na północy zespołu, po którego południowej stronie rozciąga się park krajobrazowy, zaś w zachodniej i północ­nej części usytuowane są budynki gospodarcze oraz obszerne podwórze o nieregularnym kształcie. W

Skip to content