Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Gorzyca – Pałac

Pałac z folwarkiem leży w północno-wschodniej części wsi, w pobliżu południowego brze­gu rzeki Obry. Zabudowania gospodarcze tworzą prostokątny dziedziniec, którego pół­nocnym zamknięciem jest właśnie pałac. Budynek położony jest pomiędzy folwarkiem a parkiem krajobrazowym, malowniczo rozpostartym od strony północnej na skarpie opa­dającej ku rzece Obrze. Zabudowania folwarczne otaczają dziedziniec, zamknięty od pół­nocy sylwetą pałacu, a od południa rządcówką. Pośrodku dziedzińca stoi wysoki gołębnik. Park i murowane ogrodzenie folwarczne odgradza rezydencję od zabudowań wsi o kom­pozycji owalnicy.

Pierwsza wzmianka o Gorzycy (niem. Ober Görzig) pochodzi z dokumentu datowanego na 1303 rok, w którym wymieniony został miejscowy pleban Jan. Wieś pierwotnie należa­ła do rodu Samsonów-Wattów Gorzyckich, aby później, od XVI stać się własnością Buko­wieckich oraz Luków i von Lossow, a następnie Seydlitzów i Kalekreuthów.

Od XVI wieku miejscowy kościół został zajęty przez innowierców, przy poparciu dyspone­tów wsi. Od strony północno-zachodniej szachulcowego kościoła znajduje się kaplica-gro­bowiec wzniesiona w 1. poł. XIX wieku kryjąca szczątki dawnych właścicieli wsi, a przed kościołem leży barokowa kamienna płyta Georga Wilhelma Zeidlitza z 1782 roku, do któ­rego Gorzyca należała w 1. poł. XVIII wieku.

Po 1945 r. majątek był administrowany przez PGR. Od 1993 roku budynek należał do Agencji Nieruchomości Rolnych. Część zespołu folwarcznego była dzierżawiona (rządców­ka i gołębnik), lecz pałac ulegał postępującej destrukcji, niszczony sukcesywnie przez wan­dali. W 2007 roku zabytek sprzedano prywatnemu właścicielowi, który rozpoczął prace za­bezpieczające obiekt przed dalszym niszczeniem.

Pałac powstał prawdopodobnie ok. 1780 roku, następnie w XIX wieku został rozbudowa­ny przez ówczesnych właścicieli – rodzinę von Kalckreuth, którzy zamieszkiwali tu jeszcze w okresie międzywojennym. Dwukondygnacyjna zwarta bryła budynku nakryta została wysokim, czteropołaciowym, łamanym dachem mansardowym. Od wschodu budowla po­siada niewielki ryzalit oraz parterową dobudówkę zamkniętą półkoliście, przy narożu pół­nocno- wschodnim zwieńczoną tarasem, która stanowi przedłużenie sali balowej. Z tarasu do parku prowadziły niegdyś reprezentacyjne schody z ozdobną, murowaną balustradą.

Wnętrze pałacu jest dwutraktowe z wielką sienią na parterze, gdzie znajdowały się repre­zentacyjne schody, prawdopodobnie kominek oraz wejścia do głównych pomieszczeń pa­łacowych.

Remonty wykonywane po II wojnie światowej objęły zmiany w elewacji, które spowodo­wały usunięcie pilastrów i innych detali architektonicznych. W elewacjach podłużnych, re­liktami dawnych podziałów są głowice pilastrów oraz umieszczone pośrodku pozorne ryza­lity, w których znajdują się wejścia do pałacu. Obecnie występuje wiele wtórnych elemen­tów: otwory okienne w dachu mansardowym oraz nowe podziały sal pałacowych. Pomimo zmian wnętrze nadal zachowuje historyczny układ przestrzenny.

Zobacz również

Rokitno – bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej

Kościół w Rokitnie należy do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1378

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Table of Contents

Skip to content