Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lasocin – Pałac

Założenie pałacowe leży w północno-zachodniej części wsi. Zespół składa się z pałacu oto­czonego od strony zachodniej i południowej parkiem oraz podwórza usytuowanego od południa. Dziewiętnastowieczny pałac i jego najbliższe otoczenie przedstawia litografia zamieszczona w albumie A. Dunckera Die Ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residen­zen…. Obiekt obecnie nie jest użytkowany.

Wieś została założona prawdopodobnie na przełomie XII i XIII wieku. Pod koniec XIV wieku Lasocin należał do Siegfrieda von Korttwitz. W XV wieku, dobra rycerskie Lasocina były podzielone i częścią wsi władała rodzina von Promnitz. Po 1561 roku posiadłość prze­szła w ręce rodziny von Landskron. Ostatniemu przedstawicielowi rodu – Hansowi Rudol­fowi przypisuje się budowę pałacu (1679-1689). W pobliżu pałacu założono park i wznie­siono budynki gospodarcze. Niedługo po zakończeniu budowy rezydencji Lasocin prze­szedł w ręce rodziny von Globen. Na początku XVIII wieku wykonany został z piaskowca okazały portal balkonowy, osadzony w fasadzie. W 1763 roku posiadłość kupił Lewin Au­gust von Dingelstädt, emerytowany pułkownik armii pruskiej. Prawdopodobnie za jego rządów powiększono park i założono dwa stawy. W połowie XIX wieku dokonano przebu­dowy budynków folwarcznych, przeprowadzono remont pałacu. Od 1870 roku właścicie­lem majątku był Franz Ebhardt, a od 1910 Maximilian von Prittwitz-Gaffron. Przed 1865 rokiem, pośrodku dachu nakrywającego część główną budynku, wzniesiono wieżyczkę (ro­zebrana na pocz. XX wieku). Nad wejściem głównym wybudowano wystawkę z zegarem.

Pałac w Lasocinie jest murowany, otynkowany, założony na planie prostokąta z dwoma krótkimi skrzydła od frontu. Budynek jest dwukondygnacyjny, w całości podpiwniczony, nakryty dachem czterospadowym krytym dachówką karpiówką układaną podwójnie. Ele­wacje zakomponowane są symetrycznie. Podział wertykalny przeprowadzony jest bonio­wanymi lizenami, biegnącymi przez dwie kondygnacje. Prostokątne okna mają boniowa­ne obramowania oraz naczółki (parter) utworzone z dwóch połączonych wolut oraz pły­ciny podokienne prostokątne (parter) i o lekko wybrzuszonych bokach (piętro). Organi­zacja elewacji pałacu zdradza pokrewieństwo z rezydencją w Żaganiu, rozbudowaną przez Wacława Eugeniusza Lobkovica w latach 1670-1695. Zwieńczenia okien parteru i płyci­ny podokienne pałacu w Lasocinie przypominają rozwiązania elewacji pałacu w Broniszo­wie. Podobna artykulacja elewacji tych dwóch obiektów mogłaby świadczyć o tym, iż są one dziełem jednego warsztatu. Centralnie usytuowane główne wejście jest podkreślone portalem balkonowym. Nad wejściem mieszczą się tarcze herbowe Jana Ferdynanda Ka­gera hrabiego von Globen i jego żony. Wnętrze pałacu jest półtoratraktowe w części środ­kowej oraz dwuipółtraktowe w częściach krótkich skrzydeł. Główne wejście prowadzi do korytarza biegnącego przez całe przyziemie. W trakcie tylnym mieści się klatka schodowa. Ze skromnie zachowanego wystroju wnętrza pałacu należy wymienić wnękę przesklepio­ną konchą w ścianie podestu klatki schodowej oraz sztukaterie sufitów w kilku pokojach na parterze i na piętrze.

Po II wojnie światowej budynek został przejęty przez PGR. Pod koniec XX wieku rezyden­cja przeszła w ręce prywatne. Obecnie, pałac powoli odzyskuje dawną świetność. Po 2000 roku przeprowadzono remont elewacji i dachu.

Zobacz również

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Sobolice, gm. Przewóz, pow. żarski – kościół filialny pw . Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wzniesiony w 1865 jako ewangelicki, w stylu neoromańskim, jest orientowany, murowany, salowy na planie prostokąta, z półkolistą absydą od wschodu

Skip to content