Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Międzylesie – Pałac

Międzylesie to miejscowość położona na północnym – wschodzie gminy Niegosławice. Zespół folwarczny zlokalizowany jest w północno-zachodniej części wsi, przy bocznej dro­dze prowadzącej do Gościszowic. Założenie folwarczne ma kompozycję zwartą i geome­tryczną. Budynki usytuowane są wokół prostokątnego dziedzińca gospodarczego. Pałac, zajmujący wschodnią pierzeję, stanowi dominantę architektoniczną zespołu. Na północny – wschód od rezydencji rozciąga się park o charakterze krajobrazowym.

Międzylesie powstało prawdopodobnie w XVII stuleciu jako osada folwarczna. W XVIII wieku wieś znajdowała się w posiadaniu rodziny von Lüttwitz. Po śmierci Karola von Lüt­twitz, w 1818 roku, dobra przypadły jego córce Julianie. W drugiej połowie XIX wieku jako właściciel majątku wymieniany jest Gustaw Mattheus, po którym Międzylesie odzie­dziczyła córka, Maria Reiche. W posiadaniu rodziny Reiche, właścicieli również pobliskich Gościszowc, folwark pozostał do lat 70. XX wieku. Kolejnym dysponentem międzyleskich dóbr był August Götz. W tym czasie powierzchnia folwarku wynosiła 200 ha, w tym 120 ha pól uprawnych, 30 ha łąk, 46 ha lasów i 4 ha nieużytków. W folwarku hodowano 10 koni, 44 sztuki bydła i 330 owiec. Około 1998 roku majątek zakupił Willy Schade, na­stępnie, w 1909 roku Otto Krüger. W 1917 roku Międzylesie ponownie trafiło w ręce ro­dziny Reiche. W dokumentach z tamtego okresu, jako właścicielka majątku wymieniana jest żona radcy sądowego, Georga Reiche, Marie Reiche, a następnie ich syn Siegfried Re­iche. Ten ostatni władał majętnościami do 1945 roku. W tym czasie powierzchnia grun­tów należących do folwarku powiększyła się do 218 ha.

Według różnych źródeł, neoklasycystyczny pałac w Międzylesiu został wybudowany w la­tach 30. XIX wieku lub około 1870 roku, a rozbudowany pod koniec XIX wieku. Jedno­cześnie z modernizacją pałacu przekształcono dotychczasowy niewielki park w założenie parkowe o charakterze krajobrazowym. Budynki folwarku w większości pochodzą z 1846 roku. Pierwotna rezydencja, założona na planie prostokąta, zaplanowana była symetrycz­nie, z wieżą umieszczoną w osi fasady. Tak ukształtowana bryła została następnie przedłu­żona od północy o dwuosiową część, utrzymaną również w stylu eklektycznym.

W obecnym kształcie pałac jest obiektem rozplanowanym na rzucie prostokąta urozma­iconego ryzalitami od strony fasady skierowanej na zachód. Posadowiona na wysokich piwnicach, dwukondygnacyjna bryła budynku nakryta jest niskim czterospadowym da­chem mansardowym z lukarnami. Do południowej części elewacji frontowej przylega trzy­kondygnacyjna wieża nakryta wysokim dachem czterospadowym z latarnią, mieszcząca w przyziemiu wejście główne do pałacu. Po drugiej stronie elewacji umieszczony jest ga­nek arkadowy, a nad nim taras nakryty również czterospadowym daszkiem wspartym na kolumnach. Poziome podziały elewacji wyznacza gzyms cokołowy i koronujący. Narożniki wszystkich elewacji oraz wieży są boniowane. Prostokątne otwory okienne pierwszej kon­dygnacji ujęte są w szerokie dekoracyjne obramienia spięte kluczem. Nad oknami drugiej kondygnacji umieszczone są trójkątne naczółki.

Po II wojnie światowej majątek Międzylesie przeszedł Państwowego Zarządu Nierucho­mości Ziemskich, a następnie Urzędu Gminy w Niegosławicach. Obecnie pałac jest nie­użytkowany i znajduje się w bardzo złym stanie zachowania.

Zobacz również

Rokitno – bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej

Kościół w Rokitnie należy do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1378

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Table of Contents

Skip to content