Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Sieciejów – Dwór

Zespół dworski usytuowany jest w południowo-wschodniej części wsi Sieciejów. Założe­nie przecina lokalna droga biegnąca z południa na północ, oddzielająca część gospodarczą od rezydencjonalnej. Z dawnego założenia do czasów obecnych zachował się dwór z par­terową oficyną przylegającą do jego południowo-wschodniego narożnika, budynek gospo­darczy zlokalizowany po południowej stronie, park rozciągający się na wschód od dwo­ru oraz ruiny pozostałych budynków gospodarczych. W chwili obecnej dwór pełni funk­cję mieszkalną.

Historia Sieciejowa sięga średniowiecza i związana jest z kolejnymi właścicielami Żar. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1329 roku i potwierdza jej przynależność wasalną do rodu von Pack. W dokumencie wspominany jest Tytzko z Sieciejowa, jako świadek i wasal tego rodu. W następnym stuleciu, w roku 1476, Hans von Biberstein oddał wieś w lenno Krzysztofowi von Schönaich. Od tego czasu Sieciejów stał się przedmiotem licznych trans­akcji kupna i sprzedaży. W 1551 roku Filip von Schönaich sprzedał dobra w Sieciejowie rodzinie von Oppel. Następnie majątek przechodzi – kolejno w ręce rodów: von Rothen­burg (XVI w.), von Reckel (pocz. XVII w.), von Dyhern (ok. 1807 r.) von Rabenau (XIX w.). W latach 1844-1855 Sieciejów należał do Ernesta Ludwika Markera. Następnie wieś była własnością Poecnkego.

Dwór został wybudowany na początku XIX wieku, przypuszczalnie kiedy wieś należała do rodziny von Rabenau. Jednocześnie z budową rezydencji założono park krajobrazowy. Bu­dynki gospodarcze powstawały stopniowo do 2. poł. XIX wieku.

Dwór założony jest na rzucie prostokąta z prostokątną werandą przy elewacji ogrodowej. Zwarta, dwukondygnacyjna bryła budynku, w całości podpiwniczona, nakryta jest wy­sokim dachem dwuspadowym. Elewacja frontowa rozplanowana jest symetrycznie, jako siedmioosiowa z trójosiowym ryzalitem w części centralnej. Układ horyzontalny podkre­ślony jest przez profilowany gzyms odcinający wysoki cokół od pierwszej kondygnacji oraz wydatny gzyms międzykondygnacyjny umieszczony na szerokości ryzalitu. Wejście głów­ne w osi fasady poprzedzają szerokie schody. Po jego obu stronach umieszczone są wąskie okna. Pozostałe otwory okienne fasady (prostokątne), zwieńczone są prostymi naczółkami. W elewacji ogrodowej, sześcioosiowej, znajduje się murowana weranda, przesunięta o jed­ną oś w kierunku południowym. Z historycznego wyposażenia dworu zachowała się stolar­ka okienna i drzwiowa oraz – fragmentarycznie – boazeria ramowo-płycinowa.

Po II wojnie światowej całe założenie użytkowane było przez PGR. Od 1978 roku mają­tek stał się własnością prywatną.

Zobacz również

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Sobolice, gm. Przewóz, pow. żarski – kościół filialny pw . Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wzniesiony w 1865 jako ewangelicki, w stylu neoromańskim, jest orientowany, murowany, salowy na planie prostokąta, z półkolistą absydą od wschodu

Skip to content