Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Trzebule – Pałac

Zespół pałacowo-parkowy usytuowany jest w północno-wschodniej części wsi Trzebule, przy drodze z Kosierza do Łagowa. Założenie składa się z pałacu, usytuowanego po zachod­niej stronie oraz budynków gospodarczych, zamykających prostokątny dziedziniec. Na po­łudnie od rezydencji rozciąga się park krajobrazowy z dwoma stawami oraz ciekiem wod­nym. Aktualnie pałac nie jest użytkowany.

Pierwsza wzmianka o wsi Trzebule pochodzi z XV wieku. W dokumentach odnotowu­je się, iż ok. 1500 roku właścicielem wsi była rodzina von Bornsdorf, a następnie ród von Knobelsdorf. W rękach Knobelsdorfów wieś pozostawała do 1664 roku, kiedy to mają­tek sprzedany został rodzinie von Morwitz. W 1802 roku właścicielami Trzebuli zosta­li Żychlińscy, a w późniejszym okresie rodzina Lichnowskich. W kolejnych latach mająt­kiem dysponowały rodziny von Groesen i von Stentsch. Na początku XX wieku, w latach 1900-1920, wieś należała do rodziny von Finckerstein.

Założenie w Trzebuli powstało prawdopodobnie z inicjatywy rodziny Żychlińskich. Mu­rowany, neoklasycystyczny pałac został wzniesiony w 3. ćw. XIX wieku, na zrębach starszej budowli, której relikty zachowały się w piwnicach pałacu.

Pałac rozplanowany jest na rzucie podkowy z elewacją frontową, zwróconą w kierunku wschodnim. Jednokondygnacyjny, podpiwniczony budynek z dwukondygnacyjnym ryza­litem, nakryty został dachem dwuspadowym w części środkowej oraz pulpitowymi nad ry­zalitami elewacji zachodniej. Fasada zakomponowana jako dziewięcioosiowa, została zaak­centowana w części środkowej trzyosiowym, dwukondygnacyjnym ryzalitem pozornym. W osi środkowej umieszczone zostało wejście główne. Układ horyzontalny fasady podkre­śla cokół oraz gzyms międzykondygnacyjny. Prostokątne otwory okienne, ujęte w profilo­wane obramienia, zwieńczone zostały prostymi naczółkami. Elewacja ogrodowa, zachod­nia, bardziej urozmaicona, została rozczłonowana dwukondygnacyjnym ryzalitem, w czę­ści środkowej oraz ryzalitami narożnymi. Ryzalit środkowy, zwieńczony tympanonem, skomunikowany został ze skrzydłami bocznymi łącznikami mieszczącymi po dwa półko­liście zamknięte okna. Elewacje boczne, sześcioosiowe, mają otwory okienne opracowane analogicznie do elewacji wschodniej i zachodniej.

Po II wojnie światowej pałac wraz z parkiem i zabudowaniami gospodarczymi został od­dany w zarząd PGR. Do 1972 roku pałac zamieszkany był przez pracowników gospodar­stwa. Następnie, do 1981 roku, budynek był nieużytkowany i uległ znacznej degradacji. Po roku 1981, znowu był użytkowany jako mieszkania. Wówczas przeprowadzono remont pałacu, w ramach którego wykonano niezbędne prace zabezpieczające oraz wymieniono dach i stropy. Obecnie pałac jest opuszczony.

Zobacz również

Rokitno – bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej

Kościół w Rokitnie należy do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1378

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Table of Contents

Skip to content