Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Borów Wielki

Borów Wielki, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski – pałac

Związany z folwarkiem dolnym, został zbudowany ok. 1800, w stylu klasycystycznym, gdy majątek należał do rodziny von Arnold. W 70. latach XIX w. do pałacu dobudowano kaplicę dla ewangelickiej społeczności wsi. Jest murowany, na planie prostokąta, dwutraktowy, nakryty dachem dwuspadowym. Przyległa do południowego boku kaplica, prostokątna w rzucie, z półkolistą

Borów Wielki, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski – dwór

Związana z folwarkiem górnym renesansowa siedziba rycerska von Unruhów, została gruntownie przebudowana w kon. XVII w. Jej parterowe mury zachowały się w barokowej budowli, jako piwnice. W 2. poł. XIX w. obiekt rozbudowano dostawiając poprzeczne skrzydło i dwie loggie. Dwór jest murowany, na planie litery T, dwutraktowy, piętrowy, nakryty dachami

Borów Wielki, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski – kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca

Wzmiankowany w 1374, powstał ok. 100 lat wcześniej. W XV w. gotycki kościół został powiększony o wieżę, a w XVII w. o zakrystię. W czasach nowożytnych przekształcono wszystkie okna i obniżono pozorne sklepienie prezbiterium. W 1821 dostawiono kruchtę i kaplicę nagrobną, a w 1882 wieżę zwieńczono nowym hełmem. W latach

Borów Wielki, park pałacowy

Dawne dobra pałacowe w Borowie Wielkim (niem. Ober Mittel Grossenborau) znajdują się we wsch. części wsi przy skrzyżowaniu dróg prowadzących do Borowa Polskiego i Nowego Miasteczka. Pałac zwrócony jest do głównej drogi boczną elewacją. Front skierowany jest na wsch. Od zach. graniczy z kamiennym murem okalającym po okręgu średniowieczny kościół.

Borów Wielki, park dworski

Dwór i park dworski w Borowie Wielkim (niem. Ober Mittel Grossenborau) znajduje się w zach. części wsi, niedaleko wyjazdu na drogę Kożuchów – Szprotawa. Na 14 ha znajduje się kompleks budynków z dworem i czterema zagrodami gospodarskimi oraz rozległy park krajobrazowy ze stawami i szpalerami starodrzewu. Dwór skierowany jest fasadą

Borów Wielki – remont wieży koscioła

W związku z  zawiadomieniem ks.  proboszcza J.Górskiego o  odnalezieniu w  kuli remontowanego dachu wieży kościoła parafialnego w  Borowie Wielkim cynowej tuby, w  dniu  4.11.2010  r. dokonano  jej  komisyjnego otwarcia. Jak  ustalono, zawierała ona   dokumenty z  1851 i  1892  r., które  zamieszczono tam  po  wykonaniu nowego dachu na  wieży kościoła oraz  jego  naprawie.  Wśród dokumentów rękopiśmiennych znajdowały  się m.in.  umowa na  wykonanie remontu dachu wraz  z  kosztorysem oraz  list ówczesnego proboszcza Schumachera zawierający informację o  parafii w  Borowie Wielkiego,

Borów Wielki – Dwór i pałac

Dwór Zespół dworski znajdujący się w zachodniej części wsi Borów Wielki, niedaleko wyjaz­du na drogę Kożuchów – Szprotawa, określany był niemiecką nazwą Ober Mittel Gros­senborau. Zespół tworzy rozproszony układ, w którego skład wchodzą: duży park krajo­brazowy ze stawami i dworem, szpalery starodrzewu oraz cztery obejścia znajdujące się po obu stronach

Skip to content