Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Borów Wielki – remont wieży koscioła

W związku z  zawiadomieniem ks.  proboszcza J.Górskiego o  odnalezieniu w  kuli remontowanego dachu wieży kościoła parafialnego w  Borowie Wielkim cynowej tuby, w  dniu  4.11.2010  r. dokonano  jej  komisyjnego otwarcia. Jak  ustalono, zawierała ona   dokumenty z  1851 i  1892  r., które  zamieszczono tam  po  wykonaniu nowego dachu na  wieży kościoła oraz  jego  naprawie.  Wśród dokumentów rękopiśmiennych znajdowały  się m.in.  umowa na  wykonanie remontu dachu wraz  z  kosztorysem oraz  list ówczesnego proboszcza Schumachera zawierający informację o  parafii w  Borowie Wielkiego, jak  również spis wszystkich mieszkańców wsi ze  wskazaniem parceli, które  zamieszkują oraz  zawodów, które  wykonują . Dołączono również kilka monet o  nominale 1, 5, 10 i  20  pfennig’ów z  1888  r. Oryginały dokumentów, po  wykonaniu ich  kopii, zostały przekazane do  Kurii Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, zaś  ich  kopie, uzupełnione o  nowe aktualne dla  kościoła informacje –  ponownie umieszczone zostały w  kuli zamontowanej na  wieży dachu kościoła. Jednocześnie dokumenty przekazane zostały do  przetłumaczenia. Ich  treść zostanie opublikowana w  kolejnym tomie Lubuskich Materiałów Konserwatorskich.
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content