Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Broniszów

Broniszów, gm. Kożuchów, pow. nowosolski – dawny zajazd (ob. dom mieszkalny)

Został zbudowany w pocz. XIX w. W stylu późnoklasycystycznym. Murowany, prostokątny w założeniu, parterowy z użytkowym poddaszem, nakryty dachem naczółkowym. Na osi fasady występuje facjata, przekształcona w kon. XIX w.

Broniszów, gm. Kożuchów, pow. nowosolski – dawna plebania

Wzniesiona w 1605, została przebudowana we wnętrzu w XVIII w. Jest murowana, prostokątna w planie, piętrowa, nakryta dachem czterospadowym. W części pomieszczeń zachowały się sklepienia kolebkowe i krzyżowe.

Broniszów, gm. Kożuchów, pow. nowosolski – dawny szpital (obecnie dom mieszkalny nr 73a )

Powstał w 1765, ufundowany przez Katarzynę von Skronsky. Barokowa budowla jest murowana, na planie wydłużonego prostokąta z pozornymi ryzalitami na osi poprzecznej, parterowa, nakryta dachem mansardowym. Wejście w fasadzie prowadzi przez czteroflarowy portyk z wystawką i masywnym przyczółkiem. Nad drzwiami znajduje się prostokątna płycina wypełniona płaskorzeźbionym wyobrażeniem Trójcy Świętej.

Broniszów, gm. Kożuchów, pow. nowosolski – pałac

Został zbudowany ok. poł. XVI w. przez rodzinę Kottwitzów, być może na zrębach średniowiecznej siedziby. W przebudowie, zakończonej w 1608, otrzymał trzecią kondygnację i wieżę w narożu. W 1700 obniżono dach, a elewacjom nadano wystrój barokowy, wzorowany na żagańskiej rezydencji Lobkoviców. Ok. 1850 zasypano fosę od strony frontowej. W 1966

Broniszów, gm. Kożuchów, pow. nowosolski – kościół parafialny pw. św. Anny

Powstał w 1607, na zrębach kościoła gotyckiego, wzmiankowanego w 1376, ufundowany przez rodzinę von Kottwitz. Po zniszczeniu przez pożar w 1674, został odbudowany (konsekracja 1695), a w 70. latach XVIII w. wyposażony przez Katarzynę von Skronsky. Był remontowany w 1970 i 1984. Jest budowlą orientowaną, murowaną, salową na rzucie prostokąta,

Lubskie Spotkania z Zabytkami w pałacu w Broniszowie

W dniu 18 sierpnia 2015 roku odbyły się się kolejne Lubuskie Spotkania z Zabytkami, które umożliwiły uczestnikom zapoznanie się z pracami prowadzonymi w ostatnich latach w pałacu w Broniszowie. Swoimi refleksjami na rolą właściciela zabytku podzielił się Pan dr Cezary Lusiński właściciel pałacu. Historię zabytku oraz prowadzone w ostatnich latach

Zapraszamy na Lubskie Spotkania z Zabytkami w pałacu w Broniszowie gm. Kożuchów

W dniu 18 sierpnia 2015 roku o godzinie 11.00 rozpoczną się kolejne z Lubuskich Spotkań z Zabytkami, które przybliżą nam pałac w Broniszowie – historię zabytku, prowadzone w ostatnich latach badania i prace konserwatorskie oraz związane z nimi wyzwania dla właściciela zabytku. Ważnym punktem programu będzie wręczenie odznak „Za opiekę

Dawny szpital Świętej Trójcy w Broniszowie laureatem konkursu Zabytek Zadbany

Miło nam poinformować, iż w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków Zabytek Zadbany 2015, w kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu laureatem został dawny szpital Świętej Trójcy w Broniszowie, gm. Kożuchów. Jury konkursu doceniło kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane przeprowadzone przez jego właściciela, pana Arkadiusza Michońskiego z maksymalnym poszanowaniem i wykorzystaniem wszystkich zachowanych elementów

Broniszów – remont elewacji szpitala Trójcy Świętej

Zrealizowano I etap prac związanych z remontem elewacji dawnego szpitala Trójcy Świętej  w Broniszowie, gm. Kożuchów, pow. nowosolski, wpisanego do  rejestru zabytków pod  nr  293. Ponadto, poddano pracom konserwatorskim kamienną płaskorzeźbę z przedstawieniem Trójcy Św. oraz kamienną rzeźbę św. Katarzyny i rzeźbę św. Konstancji wpisane do rejestru zabytków pod nr

Prace konserwatorskie przy renesansowych sztukateriach stropu dawnej kaplicy dworu w Broniszowie

Dnia 9.10.2014 r. dokonano odbioru prac konserwatorskich renesansowej dekoracji sztukatorskiej stropu dawnej kaplicy i zakrystii dworu w Broniszowie, gm. Kożuchów. Dawna kaplica zlokalizowana jest na pierwszej kondygnacji dworu, w jego północno-wschodniej części. W wyniku prac konserwatorskich pokrywająca belkowy strop dekoracja sztukatorska została oczyszczona, wzmocniona i miejscowo uzupełniona. Przeprowadzone prace stanowiły

Skip to content