Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Bytom Odrzański

Poszukiwania z wykorzystaniem wykrywaczy metali prowadzone na terenach leśnych w powiecie gorzowskim

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Delegatura Gorzowie Wielkopolskim trafiły przedmioty znalezione przez członków Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego "Warta". Poszukiwania z wykorzystaniem wykrywaczy metali prowadzone na terenach leśnych w powiecie gorzowskim odbywały się na podstawie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  Przedmioty zostały znalezione na terenie, na którym dotychczas nie zaewidencjonowano

Kradzież popiersia Eliasza Ebeliusa

Przed 2002 r. z cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim skradziono popiersie Eliasza Ebeliusa zm. 1709 r., które dekorowało  płytę nagrobną. Popiersie o wysokości ok. 48 cm jest wykonane z tzw. marmuru śląskiego (wapień zbity) Późnobarokowa, wykonana ok. 1709 r. przez warsztat śląski, rzeźba przedstawia mężczyznę  w peruce o bujnych, kręconych

Zakończenie prac obejmujących adaptację dawnego kościoła ewangelickiego w Bytomiu Odrzańskim na Centrum Historyczno-Kulturalne

Zakończono rozpoczęte w 2018 r. prace obejmujące adaptację dawnego kościoła ewangelickiego w Bytomiu Odrzańskim na Centrum Historyczno-Kulturalne, realizowane przez Fundację Archeologiczną w Zielonej Górze oraz Gminę Bytom Odrzański. Kościół ewangelicki w Bytomiu Odrzańskim wzniesiono w latach 1744-46, na reliktach dawnego gimnazjum pochodzącego z 1616 r., ufundowanego przez Georga von Schönaich.

Odkrycie kamiennych stopni późnorenesansowych schodów ratusza w Bytomiu Odrzańskim

W trakcie prac obejmujących odtworzenie ganku ratusza w Bytomiu Odrzańskim oraz konserwacji zabytkowego portalu odkryto późnorenesansowe, piaskowcowe stopnie stanowiące pierwotny bieg wejścia głównego do ratusza. Portal i poprzedzający go, niezachowany do dnia dzisiejszego ganek pochodzą z lat 1602-1609, kiedy to dzięki wsparciu ówczesnego właściciela miasta Georga von Schönaich, powstał w

Prace badawcze w ratuszu w Bytomiu Odrzańskim

Ratusz w Bytomiu Odrzańskim położony jest na południowym skraju zachodniej pierzei Rynku. W narożu placu zlokalizowana jest wysoka wieża zwieńczona hełmem z galerią. Po jej północnej i zachodniej stronie znajduje się trzykondygnacyjny budynek mieszczący siedzibę władz municypalnych. W związku z realizowanymi obecnie pracami rewaloryzacyjnymi w jego wnętrzach prowadzone są badania

Bytom Odrzański, pow. nowosolski – wiatrak

Położony przy ul. Polnej 5, wzniesiony w pocz. XIX w., jest budynkiem drewnianym, konstrukcji typu koźlak. Zachowany bez skrzydeł.

Bytom Odrzański, pow. nowosolski – domy mieszkalne

Zachował się kompleks kamienic stanowiących zabudowę Rynku. Pochodzą z XVII–XVIII w. lecz zmieniane w procesie działań inwestycyjnych (remonty, przekształcenia, rozbudowy) prezentują różne formy architektoniczne – od późnego renesansu, przez barok i klasycyzm, do eklektyzmu. W pierwszej dekadzie po II wojnie światowej budynki bardzo podupadły. Kapitalnemu remontowi poddane zostały w 60.

Bytom Odrzański, pow. nowosolski – ratusz

Pierwotny ratusz, wzmiankowany w 1483, stał na placu rynkowym. Nową siedzibę władz miejskich, wzniesioną w latach 1602–1609, zlokalizowano w zachodniej pierzei rynku. Spalony w 1951 od pioruna hełm wieży zrekonstruowano w 1964 wg proj. Aleksandra Holasa. Ratusz jest murowany, założony na planie prostokąta z czworoboczną wieżą wtopioną w południowo-wschodni narożnik

Bytom Odrzański, pow. nowosolski – dawny kościół staroluterański

Dawny kościół staroluterański (obecnie remiza strażacka), pl. Szpitalny. Zbudowany w 1 poł. XIX w., o cechach późnoklasycystycznych, murowany, prostokątny w rzucie, nakryty dachem dwuspadowym.

Bytom Odrzański, pow. nowosolski – dawny kościół ewangelicki (ul. Kościelna)

Powstał w latach 1741–1746 z adaptacji budynku gimnazjum akademickiego, wzniesionego w pocz. XVII w., przez mistrza budowlanego Johanna Gabriela z Żagania. W 1846 przy kościele postawiono wolnostojącą, wyniosłą wieżę. Od 1945 pozostaje opuszczony lecz zabezpieczony, obecnie w prywatnym posiadaniu. Jest budowlą salową o trójbocznym zamknięciu od wschodu, nakrytą dachem mansardowym.

Skip to content