Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Jelenin

Prace konserwatorskie przy obramieniu barokowego ołtarza bocznego pw. św. Anny z kościoła parafialnego w Jeleninie

Rozpoczęły się prace konserwatorskie przy barokowym obramieniu ołtarza bocznego pw. św. Anny z kościoła parafialnego w Jeleninie. Na wstępnym etapie, po przeprowadzeniu badań konserwatorskich, wykonawcy prac ustalili pierwotną kolorystykę i technikę wykonania obiektu. Na podstawie oględzin w pracowni konserwatorskiej, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze dokonali oceny wykonanych

Jelenin – zakończenie prac konserwatorskich przy organach

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy instrumencie organowym z kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w miejscowości Jelenin, gm. Żagań.   Znajdujące się na emporze muzycznej gotyckiego kościoła w Jeleninie organy piszczałkowe, wpisane są do rejestru zabytków ruchomych pod nr L-B-186, poz. 1, to dziewięciogłosowy instrument z jednym  manuałem i pedałem

Jelenin, gm. Żagań, pow. żagański – ruiny dworu

Pierwotnie był to dwór obronny wzniesiony ok. 1620, który w kon. XVIII w. został przebudowany w klasycystyczną rezydencję. Po 1945 był w posiadaniu PGR, lecz porzucony w 60. latach uległ zrujnowaniu. Zachowane są mury kapitalne parteru i piętra z trzykondygnacyjnymi ryzalitami na osiach elewacji frontowej i ogrodowej, zwieńczonymi trójkątnymi przyczółkami.

Jelenin, gm. Żagań, pow. żagański – pałac

Wzniesiony w kon. XVIII w., został w latach 1869 – 1871 gruntownie przebudowany otrzymując bogaty eklektyczny wystrój wnętrz i elewacji. Opuszczony w 90. latach XX w. i zaniedbany, nadal pozostaje nieużytkowany. Jest budowlą murowaną, prostokątna w planie, piętrową, nakrytą dachem mansardowym.

Jelenin, gm. Żagań, pow. żagański – kościół filialny pw. św. Mikołaja

Wzniesiony w 4. ćw. XIII w., został w XV w. powiększony o wieżę i zakrystię oraz przesklepiony w części prezbiterialnej. W XVI w. nastąpiło przekształcenie wnętrza nawy z przebudową okien. W XVIII w. dostawiono kruchtę i powiększono okna. W 1900 i w latach 1975–1976 był remontowany i restaurowany. Jest orientowany,

Skip to content