Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Kalsk

Kalsk, gm. Sulechów, pow. zielonogórski – pałac

Obecnie budynek Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Zbudowany ok. 1700 przez rodzinę von Bornstädt, został powiększony w 2. poł. XIX w. i ponownie ok. 1920. Opuszczony od 1945, w 1969 został zagospodarowany (przedszkole, Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego). W 1998 przekazany Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie i starannie wyremontowany. Pierwotnie czworoboczny,

Kalsk, gm. Sulechów, pow. zielonogórski – kaplica grobowa

Wzniesiona w pocz. XIX w. przez rodzinę von Sydow, władającą tutejszymi dobrami. Jest murowana, prostokątna w rzucie, parterowa, nakryta dachem czterospadowym. Elewacje rozczłonkowane pilastrami, z wejściem zaakcentowanym trójkątnym przyczółkiem.

Kalsk, gm. Sulechów, pow. zielonogórski – kościół filialny pw. MB Częstochowskiej

Zbudowany w 1521, w latach 1526–1945 należał do ewangelików. Opuszczony od 1945 został wyremontowany w 1958. Późnogotycki, orientowany, murowany z cegły, jednonawowy z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, zakrystią od północy i wieżą od zachodu. Nawa i prezbiterium przekryte są pozornymi sklepieniami kolebkowymi. Dwa wejścia zewnętrzne ujęte są portalami, zamkniętymi łukiem w

Prace w średniowiecznej wieży wartowniczej przy ul. Wartowniczej w Żarach

Trwają prace w średniowiecznej wieży wartowniczej przy ul. Wartowniczej w Żarach, polegające na przystosowaniu obiektu do celów turystycznych i edukacyjnych. Monumentalna wieża, stanowiąca element systemu fortyfikacji Żar jest wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 356. W ramach inwestycji we wnętrzu obiektu wykonana zostanie m.in. samonośna konstrukcja drewniana służąca celom

Zakończyły się prace w obrębie posadzki w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kalsku, gm. Sulechów

W trakcie prac związanych z usuwaniem cementowej wylewki w kościele, odsłonięto znaczne fragmenty historycznej posadzki z prostokątnych ceglanych kształtek, uzupełnianych miejscowo kształtkami wielobocznymi. Pracom towarzyszyły badania archeologiczne. Posadzka ułożona była regularnie na podbudowie piaskowo-ilastej z przesunięciem warstw o ½ długości, tworząc układ na tzw. mijankę, spoiny wypełniono piaskową zasypką. Stan

Kalsk – remont dachu kościoła

W październiku 2012 r. zakończono prace związane z remontem dachu kościoła filialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kalsku. Przeprowadzone prace polegały na wymianie pokrycia dachowego na gont drewniany z drewna iglastego (modrzew), wymianie elementów nośnych i pokrycie gontem drewnianym daszku obwodowego, wymianie łacenia dachu oraz deskowań ścian szczytowych z desek

Kalsk – Pałac

Pałac usytuowany jest w centralnej części wsi, po wschodniej stronie głównej drogi z Sulechowa do Świebodzina. Stanowi on główny element przestrzennego założenia skła­dającego się z parku i folwarku. Od północy i zachodu otacza go park krajobrazowy, od wschodu dawny dziedziniec reprezentacyjny zagospodarowany ozdobnie zakomponowaną zielenią, za nim znajduje się częściowo

Skip to content