Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kalsk – remont dachu kościoła

W październiku 2012 r. zakończono prace związane z remontem dachu kościoła filialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kalsku. Przeprowadzone prace polegały na wymianie pokrycia dachowego na gont drewniany z drewna iglastego (modrzew), wymianie elementów nośnych i pokrycie gontem drewnianym daszku obwodowego, wymianie łacenia dachu oraz deskowań ścian szczytowych z desek struganych. Ponadto wymieniono rynny i rury spustowe oraz instalację odgromową. Późnogotycka świątynia jest orientowana, murowana z kamienia i cegły, jednonawowa z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, przylegającą od północy zakrystią i wieżą od zachodu. Nawa i prezbiterium przekryte są pozornymi sklepieniami kolebkowymi. Dwa wejścia zewnętrzne ujęto portalami zamkniętymi łukiem w formie oślego grzbietu. Kościół w swojej obecnej formie pochodzi z 1521 r.,   o czym świadczy data umieszczona nad wejściem głównym w zachodniej ścianie wieży. Obiekt został wzniesiony przez nieznanych z imienia budowniczych. Początkowo był to kościół katolicki należący do diecezji poznańskiej. W czasie reformacji tj. od 1526 r. świątynia nieprzerwanie znajdowała się w rękach protestantów. Drewniana wieża została nadbudowana w 1826 r. W 1910 r. prowadzono prace renowacyjne obiektu. Remont kapitalny przeprowadzono w latach 1957-1959. Wykonano wówczas nowe pokrycie dachu gontem oraz usunięto tynki z elewacji odsłaniając lico murów. Wówczas też wprowadzono nowe elementy wyposażenia m.in. ołtarz, emporę zachodnią, ławki oraz boazerię. W swojej zasadniczej formie kościół w Kalsku jest w pełni wykształconym obiektem budownictwa gotyckiego.

 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content