Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Luboszyce

Prace remontowo-zabezpieczające w pałacu w Luboszycach

Dnia 25.03.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych w pałacu w Luboszycach, gm. Gubin, wpisanego  do rejestru zabytków pod nr 467, który znajduje się w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przeprowadzone w zabytku prace były konsekwencją wydania przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaleceń pokontrolnych, które zostały zrealizowane przez KOWR. Prace

Luboszyce, gm. Gubin, pow. krośnieński – pałac

Eklektyczna rezydencja, wzniesiona w latach 1847–1860, zachowała się w pierwotnym kształcie, z detalem architektonicznym i układem wnętrz. Jest budowlą murowaną, na planie prostokąta z pseudoryzalitami, z wieżą od wschodu, piętrową, nakrytą dachem czterospadowym. Wieżę wieńczy krenelaż ze sterczynami w narożach.  

Formularz zgłaszania strat w zabytkach spowodowanych np. wichurą, katastrofą budowlaną, powodzią, etc.

Dokumenty do pobrania: Formularz zgłaszania strat w zabytkach spowodowanych np. wichurą, katastrofą budowlaną, powodzią, kradzieżą, etc. Zgłoszenia strat proszę wysyłać na adres: sekretariat.zgora@lwkz.pl  Zgodnie z treścią art. 28 p. 1  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2067)

Uwaga ! Przypominamy o obowiązku zgłaszania strat i uszkodzeń zabytków.

Uprzejmie przypominamy o obowiązku zgłaszania strat i uszkodzeń zabytków spowodowanych np. wichurą, katastrofą budowlaną, powodzią, kradzieżą, etc. Dokumenty do pobrania: Formularz zgłaszania strat w zabytkach spowodowanych np. wichurą, katastrofą budowlaną, powodzią, kradzieżą, etc. Zgłoszenia strat proszę wysyłać na adres: sekretariat.zgora@lwkz.pl Formularz strat jest również dostępny w PORADNIKU KLIENTA.   Zgodnie

Luboszyce – wpis stodoły do rejestru zabytków

Do rejestru zabytków województwa lubuskiego wpisano drewnianą stodołę w miejscowości Luboszyce, gm. Gubin, powiat krośnieński Stodoła znajduje się w granicach zespołu folwarcznego, w sąsiedztwie pałacu w Luboszycach. Wieś położona jest na obszarze historycznych Dolnych Łużyc. Najstarsze wzmianki odnoszące się do historii miejscowości pochodzą z roku 1452, kiedy to odnotowano nazwę

Luboszyce, park pałacowy

Park pałacowy w Luboszycach (niem. Liebesitz) położony jest w centralnej części wsi, po pn. stronie drogi prowadzącej do Grabic i Kozowa. Zajmuje obszar o powierzchni ok. 3 ha. Głównym elementem zespołu jest neogotycki pałac usytuowany w centralnej części, zwrócony fasadą w kierunku pd. Po tej stronie rozciąga się rozległe brukowane

Luboszyce – Pałac

Pałac położony jest w północnej części wsi. Na północ od rezydencji znajduje się niewiel­ki park, a od południa prostokątny dziedziniec otoczony zabudowaniami gospodarczymi. Droga do pałacu prowadzi od strony północnej oraz od południowej – przez bramę w bu­dynku gospodarczym. Obecnie w pałacu znajdują się biura oraz pomieszczenia mieszkal­ne. Pierwsza wzmianka

Skip to content