Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Prace remontowo-zabezpieczające w pałacu w Luboszycach

Dnia 25.03.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych w pałacu w Luboszycach, gm. Gubin, wpisanego  do rejestru zabytków pod nr 467, który znajduje się w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przeprowadzone w zabytku prace były konsekwencją wydania przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaleceń pokontrolnych, które zostały zrealizowane przez KOWR. Prace polegały na zabezpieczeniu stolarki okiennej i drzwiowej pałacu poprzez jej oczyszczenie, pomalowanie lub zaimpregnowanie, uzupełnienie szklenia i kitów wraz z odtworzeniem obramowań okiennych i uzupełnieniem ubytków tynku w parapetach, wykonaniu miejscowych napraw elewacji poprzez uzupełnienie brakujących cegieł i ubytków tynków, przemurowaniu i otynkowaniu kominów, remoncie klatki schodowej w części wschodniej pałacu poprzez wzmocnienie zniszczonego podestu na piętrze wraz z wymianą deskowej podłogi oraz zabezpieczeniu tarasu od strony północnej oraz remoncie dachu. Prace wykonano na podstawie dokumentacji projektowej pn. Roboty budowlane polegające na remoncie, wzmocnieniu i zabezpieczeniu elementów pałacu w Luboszycach mgr inż. Janusz Laskowski grudzień 2019 r. Prace prowadzono pod nadzorem konserwatorskim Pauliny Celeckiej, kierownikiem robót był Pan Józef Małczyński, a inspektorem nadzoru inwestorskiego Pan Jan Pakosz. Prace wykonał Pan Krzysztof Augustyniak – Firma Oliwbud.
Eklektyczna rezydencja w Luboszycach, wzniesiona w latach 1847–1860, zachowała się w pierwotnym kształcie, z detalem architektonicznym i układem wnętrz. Jest budowlą murowaną, na planie prostokąta z pseudoryzalitami, z wieżą od wschodu, piętrową, nakrytą dachem czterospadowym. Wieżę wieńczy krenelaż ze sterczynami w narożach. Dzięki przeprowadzonym pracom substancja pałacu została na tym etapie zabezpieczona, głównie przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, jednak zabytek potrzebuje dobrego gospodarza, który podejmie kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie.

 

Zobacz również

zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na

Skarb monet odnaleziony podczas badań archeologicznych w Szprotawie

Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Szprotawie na ulicy Odrodzenia dokonano nieoczekiwanego odkrycia o dużym znaczeniu naukowym. Badaniami kieruje mgr.

Skip to content