Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Rokitnica

Sarbiewo, gm. Zwierzyn, pow. strzelecko-drezdenecki – dwór

Zbudowany w 1841, na architekturę nawiązującą do skromnych, klasycystycznych siedzib dworskich z przełomu XVIII–XIX w. Jest murowany, na planie prostokąta, dwutraktowy, parterowy, nakryty dachem naczółkowym z wystawkami. Wejście w fasadzie prowadzi przez kolumnowy ganek.  

RokitRokitnica, gm. Skąpe, pow. świebodziński – pałac

Klasycystyczny, wzniesiony w kon. XVIII w., odbudowany po pożarze w 1848, jest budowlą murowaną, prostokątną w planie, dwutraktową, piętrową, nakrytą dachem naczółkowym. W czasie remontu obiektu w 60. latach XX w. zmieniony został układ wnętrz. Aktualnie pałac jest własnością Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.  

Rokitnica, gm. Skąpe, pow. świebodziński – kościół filialny pw. św. Jadwigi

Średniowieczny kościół, wzmiankowany w 1407, został w pocz. XIX w. zburzony. Obecny, wzniesiony w 1833, jako ewangelicki. Stroną ołtarzową skierowany jest na zachód, zbudowany w konstrukcji szkieletowej, salowy na planie prostokąta, z wieżą od wschodu, nakryty dachem dwuspadowym. Wnętrze opięte jest z trzech stron emporami. Wieża ma hełm baniasty z

Rokitnica – remont dachu pałacu

Zakończono remont dachu pałacu w Rokitnicy. Prace obejmowały naprawę konstrukcji więźby dachowej oraz wymianę pokrycia dachowego, a także rynien i rur spustowych.

Sarbiewo, park dworski

Zespół dworsko-parkowy w Sarbiewie (niem. Mückenburg) zlokalizowano we wsch. części wsi, przy skrzyżowaniu drogi wiejskiej z drogą wiodącą do Zwierzyna oraz drogą dojazdową do stacji kolejowej. Od strony pn. do majątku przylega brukowana droga obsadzona starą aleją lipową. Park zajmuje teren po pd. i wsch. stronie czworobocznego dziedzińca, za budynkami

Rokitnica – kościół pw. św. Jadwigi

Kościół pw. św. Jadwigi w Rokitnicy gm. Skąpe, pow. świebodziński   Położona na płaskim otwartym terenie wieś Rokitnica leży przy trasie prowadzącej do Ołoboku, w niedalekiej odległości od jeziora Niesłysz. W południowej części miejscowości, która zachowała czytelność XIII-wiecznego rozplanowania, wzniesiono świątynię położoną na niewielkim wyniesieniu, stanowiąca dominantę architektoniczną wsi. Teren

Rokitnica – Pałac

Rokitnica (niem. Schönfeld) oddalona jest od Świebodzina o niespełna 15 kilometrów w kierunku południowo-zachodnim. Wraz z dobrami, znajdującymi się w okolicznych wsiach, wieś należała do żeńskiego klasztoru cysterskiego w Trzebnicy, tworząc tzw. klucz dóbr świebodzińskich, który został utworzony dzięki sięgającym lat 20. XIII wieku nada­niom Henryka Brodatego. Głównym ośrodkiem klucza

Sarbiewo – Dwór

Klasycystyczny dwór we wsi Sarbiewo znajduje się w obrębie historycznego założenia fol­warcznego, w północno-wschodniej części wsi. W zespole zabudowy dwór usytuowany jest po stronie południowej. W bezpośrednim sąsiedztwie dworu znajdują się zabudowa­nia dawnego folwarku oraz park krajobrazowy. Budynek fasadą zwrócony jest w kierunku północno-zachodnim. Wjazd do dworu prowadzi przez murowano-kutą

Skip to content