Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Rudna

Rudna, gm. Krzeszyce, pow. sulęciński – kościół filialny pw. św. Mikołaja

Został zbudowany w 1708, jako ewangelicki, powiększony o wieżę w 1883. W 1962 od uderzenia pioruna spłonęła część więźby dachowej i stropu. Szkody usunięto jeszcze w tym samym roku. Kościół jest orientowany, konstrukcji szkieletowej, wieża murowana, prostokątny w planie, nakryty dachem naczółkowym. Trzykondygnacyjna wieża, ceglana, nietynkowana nakryta jest hełmem ostrołukowym.

Złota odznaka „Za opiekę nad Zabytkami” dla ks. Sławomira Przychodnego

 W dniu 28 lipca 2020 r. w kościele w Rudnie Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wręczył ks. proboszczowi Sławomirowi Przychodnemu złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami”, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ks. Sławomir Przychodny objął w sierpniu 2012 r. funkcję proboszcza erygowanej wówczas parafii w Lubieszowie, na terenie której

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu w kościele w Rudnej

W listopadzie 2015 roku zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy manierystycznym ołtarzu w kościele filialnym pw. św. Mikołaja w Rudnej koło Kołczyna. Ołtarz ufundowany został na początku XVII wieku (po 1602 roku) przez właścicieli tutejszego majątku ziemskiego Caspara von Waldow Młodszego i jego małżonkę Margarethe von Knobelsdorff. Herby fundatorów zostały

Ołtarz z Rudnej – odkrycie malowidła w trakcie prac konserwatorskich

W trakcie prac konserwatorskich prowadzonych przy predelli manierystycznego ołtarza z kościoła w Rudnej k. Krzeszyc na terenie powiatu sulęcińskiego, doszło do odkrycia malowidła przedstawiającego Ostatnią Wieczerzę. Ołtarz powstał około 1602 roku, jako fundacja Caspara von Waldow Młodszego i jego małżonki Margarethe von Knobelsdorff. Obiekt znajdował się w niezachowanym do dnia

Rudna – kościół pw. św. Mikołaja

Kościół pw. św. Mikołaja w Rudnej gm. Krzeszyce, pow. sulęciński   Niewielka wieś sołecka Rudna położona jest na obszarze nizinnym, w pobliżu jeziora Rudna, z dala od głównych szlaków komunikacyjnych. Powstała w miejscu wyrąbiska borów nadwarciańskich, jako wieś zaułkowa. Obecnie pierwotny układ rozplanowania jest nieczytelny i miejscowość ma charakter raczej

Skip to content