Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Ołtarz z Rudnej – odkrycie malowidła w trakcie prac konserwatorskich

W trakcie prac konserwatorskich prowadzonych przy predelli manierystycznego ołtarza z kościoła w Rudnej k. Krzeszyc na terenie powiatu sulęcińskiego, doszło do odkrycia malowidła przedstawiającego Ostatnią Wieczerzę.
Ołtarz powstał około 1602 roku, jako fundacja Caspara von Waldow Młodszego i jego małżonki Margarethe von Knobelsdorff. Obiekt znajdował się w niezachowanym do dnia dzisiejszego kościele, a następnie został przeniesiony do świątyni wybudowanej w konstrukcji ryglowej w 1708 roku. Retabulum w późniejszym czasie przemalowano i przebudowano, poprzez wprowadzenie w jego centralną partię ambony wraz z baldachimem. Po 1945 roku ambona została zdemontowana, a w jej miejscu umieszczono obraz przedstawiający św. Mikołaja Biskupa, patrona tutejszej świątyni.
Ołtarz z kościoła w Rudnej wykonano w konstrukcji drewnianej, jako jednokondygnacyjny, jednoosiowy z predellą oraz dwuczęściową partią zwieńczenia. Predella z prostokątną płyciną, ujęta jest konsolami, na których wsparte zostały cokoły kolumn umieszczonych w obrębie nadstawy. Powyżej, ponad belkowaniem predelli znajduje się prostokątna wnęka, przechodząca w partię zwieńczenia, gdzie umieszczony był kosz ambony z baldachimem. Po bokach wprowadzono dwie kompozytowe kolumny, przesłaniające prostokątne, półkoliście zamknięte wnęki. Nadstawa zamknięta jest masywnym, uskokowym belkowaniem, ponad którym umieszczono zwieńczenie. W jego górnej partii znajduje się prostokątna płycina ujęta konsolami, dźwigającymi belkowanie, ponad którym na postumencie umieszczono krzyż. Nadstawa i zwieńczenie ołtarza ujęte zostały uszakami o formach cęgowych z uproszczonymi wyobrażeniami smoka. Partie belkowania wraz z gzymsami dekorowane są perełkowaniem, kaboszonami i kroksztynami oraz wyobrażeniami putti, umieszczonymi też we wnękach i polach w obrębie uszaków. Ołtarz był kilkakrotnie przemalowywany. Obecnie utrzymany jest w kolorystyce złamanej bieli z grafitową marmoryzacją i detalami złoconymi brązą.
W trakcie prac konserwatorskich, potwierdzono, że retabulum posiada pod warstwami przemalowań historyczną malaturę. Wcześniej odkryto już polichromowane tarcze herbowe należące do fundatorów. Obecnie odsłonięto w płycinie w ramach predelli, malowidło przedstawiające Ostatnią Wieczerzę, wykonane w technice olejnej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń reprezentuje ono prowincjonalny nurt malarstwa cechowego i zachowane jest w znacznej mierze, odpowiadającej 90% całości. Na uwagę zasługuje fakt nietypowego w sensie ikonograficznym powiązania przedstawienia Ostatniej Wieczerzy z wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Prace konserwatorskie przy ołtarzu z kościoła w Rudnej prowadzone są dzięki dotacji udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej w Kołczynie przez Województwo Lubuskie.

 

Zobacz również

zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na

Skarb monet odnaleziony podczas badań archeologicznych w Szprotawie

Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Szprotawie na ulicy Odrodzenia dokonano nieoczekiwanego odkrycia o dużym znaczeniu naukowym. Badaniami kieruje mgr.

Skip to content