Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Siecieborzyce

Siecieborzyce, gm. Szprotawa, pow. żagański – pałac

Powstał w 2. poł. XVI w., jako dwór obronny rodziny von Knobelsdorf, a po połowie XVIII w. został powiększony i przekształcony w barokową rezydencję. Kolejna przebudowa, przeprowadzona w pocz. XIX w., zaznaczyła się nadaniem klasycystycznego wyrazu elewacji frontowego ryzalitu. Rozpoczęty w 1983 kapitalny remont został przerwany; opuszczony pałac zagrożony jest

Siecieborzyce, gm. Szprotawa, pow. żagański – kościół filialny pw. MB Częstochowskiej

Wzniesiony ok. 1260 (wzmiankowany w 1273), został w 1508 powiększony o wieżę i zakrystię oraz przesklepiony. W XVIII w. dostawiono kruchtę. Wielokrotne remonty i prace renowacyjne nie spowodowały istotnych zmian w gotyckiej architekturze kościoła. Od czasu reformacji do 1668 oraz w latach 1814–1945 był w posiadaniu protestantów. Jest orientowany, murowany

 Remont kościoła w Ługach

Trwają prace remontowe kościoła w Ługach, które obejmują m.in., wzmocnienie fundamentów, murów zewnętrznych poprzez wklejenie w spoiny prętów stalowych w miejscach spękań murów i tynkowanie górnych fragmentów elewacji wieży. Jednocześnie wykonano naprawę obróbek blacharskich oraz uszczelniono pokrycie dachu. Prace obejmą również uzupełnienie spoinowania murów. Kościół w Ługach wzniesiony został w

Siecieborzyce – prace konserwatorskie

 Trwają prace konserwatorsko-restauratorskie przy kamiennych tablicach herbowych oraz inskrypcyjnych eksponowanych na słupach bramy wjazdowej na teren pałacu w miejscowości Siecieborzyce, gm. Szprotawa, których wykonawcą jest dyplomowany konserwator dzieł sztuki mgr Tomasz Filar.

Prace konserwatorskie przy rzeźbach lwów zwieńczenia bramy w zespole dworsko – folwarcznym w Siecieborzycach

Trwają prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch kamiennych rzeźbach  lwów ze zwieńczenia filarów bramy wjazdowej na teren zespołu dworsko – folwarcznego w Siecieborzycach. Rzeźby zostały uszkodzone podczas próby kradzieży w 2012 r.  W ramach prac przeprowadzono oczyszczenie powierzchni kamienia, ponadto przewiduje się uzupełnienie ubytków, a także rekonstrukcję metalowych zębów i

Siecieborzyce, park pałacowy

Park zlokalizowany jest we wsch. części Siecieborzyc (niem. Ruckersdorf), przy głównej drodze prowadzącej do Szprotawy. Wchodzi w skład zespołu pałacowo-parkowofolwarcznego. Piętrowy pałac, z okazałym ryzalitem nakrytym dachem mansardowym zwieńczonym wieżyczką z latarnią, stanowi dominantę w układzie. Położony jest mniej więcej w środku założenia i zwrócony fasadą w kierunku pn. Z

Siecieborzyce – badania i prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła fil.

Rozpoczęto badania i  prace konserwatorskie we  wnętrzu gotyckiego kościoła w  Siecieborzycach. Wstępne wyniki badań potwierdziły, iż na ścianach nawy kościoła zachowała się dekoracja malarska autorstwa Josepha Langera. Ponadto, na filarach wykonawcy badań natrafili na dekorację malarską imitującą wielki wątek kamienny. Udało się także odkryć fragment polichromii wczesnogotyckiego portalu. Podczas demontażu drewnianych ław, na jednej z desek

Siecieborzyce – Pałac

Miejscowość leży przy drodze prowadzącej ze Stypułowa do Witkowa. Pałac otacza od północnego zachodu podwórze gospodarcze, a od wschodu i południa rozciąga się park. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1273, wówczas nazywała się Rodigeri Villa. Od 1406 roku, jako właściciel dóbr wymieniany jest Hans von Knobelsdorff. Po nim

Skip to content