Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Strzelce Krajeńskie

Strzelce Krajeńskie – średniowieczne fortyfikacje

Margrabiowie brandenburscy z dynastii askańskiej wykorzystując walki książąt piastowskich i pomorskich dokonali w 2 połowie XIII wieku ekspansji terytorialnej wzdłuż rzeki Warty i Noteci. Na kolejno zdobywanych i przyłączanych do swojego księstwa ziemiach zakładali silnie ufortyfikowane miasta, mające być oparciem dla nowo ustanowionej władzy. Najznaczniejsze fortyfikacje otrzymały miasta położone na

Prace konserwatorskie przy Bramie Młyńskiej wraz z fragmentem murów miejskich w Strzelcach Krajeńskich.

W Strzelcach Krajeńskich zakończono prace konserwatorskie i roboty budowlane przy średniowiecznej Bramie Młyńskiej i fragmencie murów miejskich. Inwestycja obejmowała również przylegający do bramy modernistyczny budynek z 1916 r. mieszczący klatkę schodową. Prace polegały m.in. na usunięciu starych spoin na zaprawie cementowej w elewacjach bramy i w licu muru obronnego, oczyszczeniu

Strzelce Krajeńskie – prace przy Baszcie Czarownic

W Strzelcach rozpoczęto roboty budowlane i prace konserwatorskie przy Baszcie Czarownic i przylegającej do niej tzw. Nowej Bramie w ramach średniowiecznych murów miejskich. Prace polegać będą m.in. na wzmocnieniu struktury muru, niezbędnych przemurowaniach, zapewnieniu odprowadzenia wody opadowej z galerii przy stożkowym hełmie, oczyszczeniu lica muru, jego spoinowaniu i zabezpieczeniu przed

Strzelce Krajeńskie – konserwacja murów obronnych

Przy  liczącym kilkaset metrów odcinku murów obronnych w  Strzelcach Krajeńskich trwają prace konserwatorskie i  roboty budowlane. Jest  to  kolejny etap remontu jednego z  cenniejszych w  województwie lubuskim założenia średniowiecznych murów obronnych. Prace w  szczególności polegają na  oczyszczeniu lica, usunięciu zapraw cementowych, przemurowaniach,  wzmocnieniu zagrożonych odcinków oraz  uzupełnieniu spoin i  zabezpieczeniu korony oraz  lica. W  cyklicznie odbywających  się radach budowy uczestniczy m.in.  pan arch.  dr  Maciej Małachowicz jako  autor

Lubów – roboty budowlane przy kosciele filialnym

Zakończone zostały roboty budowlane przy  kościele filialnym pw.  św.  Michała Archanioła w  Lubowie, polegające na  remoncie więźby dachowej i  wymianie pokrycia dachowego. Kościół filialny w  Lubowie został wybudowany w  1520 roku jako  budowla murowana, późnogotycka, założona na planie podłużnym, zamkniętym od  strony wschodniej wielobocznie. Wnętrze świątyni nakryte zostało czteroprzęsłowym sklepieniem sieciowym. Prace przy  kościele polegały w  szczególności na  uzupełnieniu, wymianie i  wzmocnieniu zniszczonych elementów więźby

Strzelce Kraj. – odkrycie pomnika Blüchera

W  dniu 16  lutego, podczas prac ziemnych prowadzonych na  terenie Strzelec Krajeńskich, natrafiono na  pomnik poświęcony księciu Gebhardowi Lebrechtowi Blücherowi (1742-1819), marszałkowi wojsk pruskich, dowódcy pod  Waterloo (Belle Alliance). Wiadomo, iż  monument został ufundowany przez  Gottfrieda Kindermanna właściciela restauracji „Złoty Jeleń” w  Strzelcach, na  fali euforii po  upadku  Napoleona. Obiekt wykonany został z  granitu i  posiada formę prostopadłościenną z  odlanym w  brązie, cyzelowanym medalionem

Strzelce Kraj. – konserwacja pomnika Ludwiga Nostera

W  Strzelcach Krajeńskich prowadzone  są prace konserwatorskie przy  pomniku nagrobnym Ludwiga Nostera, nadwornego cesarskiego malarza, związanego ze  środowiskiem berlińskim. Pomnik wykonany został w  stylu secesyjnym około  1910 roku przez  berlińskiego rzeźbiarza Hansa Latta. Ludwig Noster urodził  się w  Strzelcach 9  października 1859  roku. Kształcił  się w  Szkole Powszechnej, a  następnie w  Gimnazjum Królewskim w  Strzelcach. Ukończył Akademię Sztuki w  Berlinie. W  tym czasie stał  się jednym ze  współpracowników znanego berlińskiego

Strzelce Krajeńskie – wodociagowa wieża ciśnień

Wieża ciśnień w Strzelcach została wybudowana w 1929 roku w zachodniej części miasta. Ujęcia wodne zlokalizowane były w oddalonej o 4 km miejscowości Sławno. Przy ujęciach usytuowana była pompownia, dzięki której woda tłoczona była rurociągiem do wieży. W 1945 roku wieża ciśnień została uszkodzona pociskiem artyleryjskim. Po krótkim remoncie oddano

Strzelce Krajeńskie – Baszta Więzienna i mury miejskie

Basztę Więzienną zwaną inaczej Prochową lub Basztą Czarownic usytuowano w północno-zachodniej części miasta w XIV w. Została ona wybudowana w linii murów, otaczających Stare Miasto. Część dolna baszty jest z kamienia polnego tak jak mury, natomiast górną część nadbudowano z cegły. Szczyt baszty wieńczy ceglany hełm w kształcie stożka z

Strzelce Krajeńskie – Kolegiata p.w. MB Różańcowej

W centrum miasta przy rynku targowym usytuowany jest kościół, o którym wspomina się już w końcu XIII w. Obecna świątynia jest trójnawową budowlą gotycką, z kamienno-ceglaną, kwadratową wieżą. Kościół jest zorientowany na osi W-E. Pierwotnie była to budowla bazylikowa, wzniesiona z cegły na kamiennym fundamencie. Kościół otoczony był cmentarzem. Prawdopodobnie

Skip to content