Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubów – roboty budowlane przy kosciele filialnym

Zakończone zostały roboty budowlane przy  kościele filialnym pw.  św.  Michała Archanioła w  Lubowie, polegające na  remoncie więźby dachowej i  wymianie pokrycia dachowego. Kościół filialny w  Lubowie został wybudowany w  1520 roku jako  budowla murowana, późnogotycka, założona na planie podłużnym, zamkniętym od  strony wschodniej wielobocznie. Wnętrze świątyni nakryte zostało czteroprzęsłowym sklepieniem sieciowym. Prace przy  kościele polegały w  szczególności na  uzupełnieniu, wymianie i  wzmocnieniu zniszczonych elementów więźby dachowej, jej  impregnacji oraz  na  wymianie pokrycia dachowego na  dachówkę ceramiczną karpiówkę w  kolorze ceglastym, układaną w  łuskę. W  kościele w  Lubowie zachowała  się więźba z  okresu budowy, stąd  szczególne starania o  zachowanie jej  konstrukcji w  możliwie znacznym zakresie. Remont dachu kościoła ma  też  olbrzymie znaczenie dla  zachowania średniowiecznych malowideł, które  w  trakcie badań konserwatorskich zostały ujawnione pod  kolejnymi przemalowaniami w  obrębie nawy świątyni. Inwestor otrzymał dotacje na  przeprowadzenie prac ze  środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego oraz  ze  środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.      

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content