Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Prace konserwatorskie przy Bramie Młyńskiej wraz z fragmentem murów miejskich w Strzelcach Krajeńskich.

W Strzelcach Krajeńskich zakończono prace konserwatorskie i roboty budowlane przy średniowiecznej Bramie Młyńskiej i fragmencie murów miejskich. Inwestycja obejmowała również przylegający do bramy modernistyczny budynek z 1916 r. mieszczący klatkę schodową. Prace polegały m.in. na usunięciu starych spoin na zaprawie cementowej w elewacjach bramy i w licu muru obronnego, oczyszczeniu powierzchni muru z brudu i nagaru,  odgrzybianiu ścian ceglanych, odsalaniu, przemurowaniu uszkodzonych fragmentów muru, uzupełnieniu brakujących kamieni i cegieł, uzupełnieniu i wzmocnieniu uszkodzonych cegieł, spoinowaniu murów z cegły i kamienia zaprawą wapienno-trasową w kolorze starego wapna, przemurowaniu korony partii muru obronnego, odtworzeniu tynków wapiennych w blendach umieszczonych w elewacjach i w szczytach bramy, a także zmianie sposobu odprowadzenia wody opadowej przy elewacji północnej.
Brama Młyńska w Strzelcach została wzniesiona w ramach średniowiecznych fortyfikacji miejskich na przełomie XIII i XIV w. jako budowla murowana z kamienia i cegły ceramicznej w wątku wendyjskim. Brama jest budowlą murowaną, kilkukondygnacyjną, z ostrołucznym przejazdem w przyziemiu. Pierwotnie Brama Młyńska, podobnie jak niezachowana do dnia dzisiejszego Brama Gorzowska, strzegła dostępu do miasta i była poprzedzona tzw. szyją ze zwodzonym mostem przerzuconym nad suchą fosą. W 1916 roku obiekt został adaptowany na potrzeby Muzeum Miejskiego, a po jego północnej stronie dostawiono budynek mieszczący klatkę schodową. Obecnie Brama Młyńska jest użytkowana na potrzeby Szkoły Muzycznej I St. Omawiana inwestycja stanowi kontynuację prac podjętych w ubiegłym roku, polegających na konserwacji partii kamiennej podbudowy i fragmentu lica muru. Pracom poddano wówczas także przylegający od strony południowej do bramy ostrołuczny przejazd bramny.   
Przyczyną podjęcia prac był pogarszający się stan techniczny zabytku, wynikający z zastosowania do przemurowań i spoinowania zapraw cementowych, a także zniszczeniu mechanicznym cegły oraz ubytkom poszczególnych cegieł i kamienia. Taki stan rzeczy powodował zawilgocenie partii elewacji, rozwój grzybów i glonów oraz odsłonięcie miąższu muru i swobodnego przenikania wody opadowej do jego struktury.
Prace przy Bramie Młyńskiej wpisują się w prowadzone od kilku lat roboty budowlane i prace konserwatorskie przy średniowiecznych fortyfikacjach Strzelec. W ich ramach poddano konserwacji znaczny odcinek murów miejskich (w dwóch etapach) oraz odrestaurowano tzw. Basztę Czarownic po północnej stronie założenia. Średniowieczne fortyfikacje Strzelec należą do jednych z najlepiej zachowanych na terenie województwa lubuskiego.     


 

 

Zobacz również

zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na

Skarb monet odnaleziony podczas badań archeologicznych w Szprotawie

Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Szprotawie na ulicy Odrodzenia dokonano nieoczekiwanego odkrycia o dużym znaczeniu naukowym. Badaniami kieruje mgr.

Skip to content